👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering SO 7A - Vt 18

Skapad 2017-12-10 20:25 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F
Vi fortsätter med samhällskunskap fram till sportlovet. Därefter blir det historia resten av terminen.

Innehåll

 

Terminsplanering SO 7A: Vt-18

 

Vecka 2-6: SAMHÄLLSKUNSKAP (fortsättning från ht)

 

Tema: Lag och rätt

 

Vi skall arbeta med följande moment/innehåll från kursplanen i samhällskunskap:

 

Rättigheter och rättsskipning

  • Rättsystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

 

 

Vecka 8-24: HISTORIA

 

Tema: Högkulturerna & Antiken 

 

Vi skall arbeta med följande moment/innehåll från kursplanen i historia:

 

Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700

  • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Hur historia används och historiska begrepp

  • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.