👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering åk 3

Skapad 2017-12-10 20:48 i Korpadalsskolan Karlshamn
En pedagogisk planering för programmering åk 2-3 utifrån programserien Programmera Mera! och appen Scratch Jr.
Grundskola 2 – 3 Matematik SO (år 1-3) Svenska Teknik
Vi lär oss om och testar programmering utifrån programmet Programmera mera på UR.se. Eleverna får även lära sig och testa blockprogrammering via sina Chrome books på sidan code.org

Innehåll

Programmera mera, UR.se

Utifrån programmets 10 delar lär vi oss vad programmering innebär, vilka färdigheter vi behöver öva upp samt om hur programmering historiskt sett ut. 

Vi samtalar om programmering och löser sedan uppgifter enskilt eller i grupp.

 

Block-programmering i code.org.

Du har får testa på hur det kan vara att jobba med block-programmering.

Block-programmering är en enklare variant av kodning där det finns färdiga block som betyder olika saker. Genom att kombinera flera block får du olika figurer att röra sig på olika sätt.

Vi kommer börja med en genomgång över vad de vanligaste blocken innebär och testa programmet och dess funktioner.

Efter det kommer du får arbeta i mindre grupp och programmera efter några färdiga exempel som jag har förberett.

Till detta arbete använder vi Chromebooks och code.org

Vi tränar då bland annat rumsuppfattning, problemlösning, logiskt tänkande och samarbete.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3

Matriser

Sv Ma Tk SO
Programmera mera!

Nivå 1
Nivå 2
Eleven kan programmera efter några färdiga exempel.
Eleven kan programmera efter färdiga exempel och även ge förslag till egna exempel.
Eleven kan ge exempel på några föremål i vardagen som är programmerade.
Eleven kan ge exempel på föremål i vardagen som är programmerade och hur de utvecklats genom historien.