Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering åk 5

Skapad 2017-12-11 07:31 i Snöstorpsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 4 – 5 Matematik
I detta område ska vi kika på programmering. Hur vi kan använda oss av den och hur den bygger upp allt större del av vår värld.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

- kunna vad begreppen kod, skript, programmering, block, sprajt, indata, utdata betyder (Begreppsförmåga).  

- kunna ta ställning till några etiska dilemman med programmering (Kommunikativförmåga)

- kunna följa instruktioner för att skriva enkla koder och skript (Procedurförmåga)

- kunna använda scratch för att lösa matematiska problem i varierande svårighetsgrad (Problemlösningsförmåga)

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • ha genomgångar
 • arbeta med olika uppgifter i scratch
 • ha klass och grupp diskussioner
 • lösa problem ensam och i par

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

Godtagbara kunskaper

- kunna besvara frågor om vad begreppen kod, skript, programmering, block, sprajt, indata, utdata betyder.   

- genom att delta i diskussioner om några etiska dilemman med programmering.

- kunna följa instruktioner för att skriva enkla koder och skript.

- kunna göra debugging på enkla program för att få dem att fungera.

 

Mer än godtagbara kunskaper

- kunna besvara frågor om vad begreppen kod, skript, programmering, block, sprajt, indata, utdata betyder samt att kunna använda dem 
i ett sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

- genom att delta i diskussioner om några etiska dilemman med programmering.

- kunna följa instruktioner för att skriva enkla koder och skript.

- kunna göra debugging på enkla program för att få dem att fungera samt kunna redovisa hur du gjort.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: