👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 2 Stort, smått och enheter

Skapad 2017-12-11 08:14 i Hamburgsundskolan Tanum
Planering för Matematikboken X
Grundskola 7 Matematik
I vårt vardagsliv kommer vi ständigt i kontakt med olika enheter för vikt och för volym. När vi till exempel bakar och lagar mat, jämför priser i affären, trädgårdsarbetar och renoverar våra boenden använder vi ofta vikt och volym. I dessa sammanhang har vi även nytta av att kunna multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000.

I Grekland, under antiken, ansåg man att tillämpningar av matematik inom handel var en ovärdig sysselsättning, som lämpligen kunde överlåtas åt slavar. Det håller inte vi med om i dag, eller hur?

Innehåll

 

Beskrivning av arbetsområdet:

Detta arbetsområde behandlar specifikt de matematiska begreppen multiplikation, division, vikt, volym, förlänga, förkorta, prefix, gram, hg, kg, ton, liter, ml, cl och dl.

Du ska kunna
multiplicera och dividera
se sambandet mellan multiplikation och division
utföra multiplikationer och divisioner med stora och små tal
uttrycka vikter och volymer med lämpliga enheter
göra rimliga bedömningar av vanliga föremåls vikt och volym
lösa matematiska problem med hjälp av dina kunskaper om multiplikation, division och enheter

förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Ungefärlig planering

v. 50 2.1 Multiplikation och division med 10, 100 och 1000

v. 51 2.2 Multiplikation med stora och små tal

Jullov

v. 2 2.2 fortsättning

v.3 2.3 Division med stora tal och 2.4 Division med små tal

v. 4 2.5 Enheter för vikt och 2.6 Enheter för volym

v. 5 Repetition och prov

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9