👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Subtraktion, överslagsräkning och problemlösningsstategin "börja bakifrån"

Skapad 2017-12-11 12:52 i Slöingeskolan Falkenberg
Arbete med kap. 2 i Eldorado 3A
Grundskola 3 Matematik
Arbete i Eldorado 3A, kap 2.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Problemlösningsförmåga- Du tänker ut vilka siffror som saknas i redan uträknade uppställningar.

Begreppsförmågan- Du tränar taluppfattning vid överslagsräkning. Du kontrollräknar med addition, dvs du ser samband mellan räknesätt.

Metodförmågan- Du tränar och använder uppställning vid subtraktion.

Resonemangsförmågan- Du motiverar val av huvudräkningsstrategi till olika uppgifter i subtraktion. Du motiverar när du måste växla och inte, samt beskriver hur växling fungerar.

Kommunikationsförmågan- Du visar olika huvudräkningsstrategier på tom tallinje, på mattespråket samt muntligt. Du löser en uppställning konkret  med tiobasmaterial, skriver uppställning med siffror, samt beskriver hur du gör muntligt.

Bedömning - vad och hur

Vad

Du kan sortera uppgifter med två och tresiffriga tal utifrån uppgiftstyperna: 

"Alla talsorter räcker till- ex. 325-213"
"Ta bort lite- ex. 63-5"
"Talen ligger nära varandra- ex. 43-39"
"Talen ligger inte nära varandra och talsorterna räcker inte till- ex. 423-219"

Du ska kunna räkna uppgifterna med lämplig huvudräkningsstrategi och uppställning.

Du ska kunna ställa upp och subtrahera tresiffriga tal med en växling, tiotal till ental.

Du ska kunna beskriva de olika räkneoperationerna och vad växling av tiotal till ental innebär.

Du ska kunna resonera dig fram till grova överslag, som att 598-289 är ungefär 300

Hur

 • deltar i samtal och visar att du kan resonera (en till en, i par och helklass)
 • i diagnoser
 • i ditt arbete på matematiklektionerna

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer arbeta med:

 • diskussioner och resonemang kring arbetsområdet
 • konkret material
 • matteboken
 • arbetsblad
 • problemlösning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3