👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnens rättigheter

Skapad 2017-12-11 13:35 i Kattarps skola Helsingborg
Barnkonventionen
Grundskola 1 – 2 SO (år 1-3)
Ett av kunskapsmålen i samhällsorienterade ämnen är att ha grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barns rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma. Detta ska vi ta reda på mer om och vad det betyder.

Innehåll

Lärande


Eleverna ska utveckla sin förmåga att:

 • reflektera kring vad det kan innebära i skolan och hemma.
 • reflektera kring mänskliga rättigheter och barns rättigheter och skyldigheter i Sverige och i andra delar av världen.

Så här ska vi arbeta...

 • samtala om barnkonventionens innehåll med hjälp av film.
 • få skriva korta texter och rita bilder angående barnkonventionens innehåll.

Bedömning

Du visar att du kan reflektera kring barns rättigheter och skyldigheter i Sverige genom att du:
 • ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemma.
 • kan namnge några rättigheter och skyldigheter som barn har i Sverige och andra delar av världen enligt barnkonventionen.
 • deltar i diskussioner om ämnet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3