Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English movie: Crazy/Beautiful

Skapad 2017-12-11 13:37 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Engelska
Nicole (Kirsten Dunst) is the 17-year-old troubled daughter of a wealthy congressman who never met a rule she didn't break. Carlos (Jay Hernandez) is a grade A student with big dreams who endures a two-hour bus ride every morning to attend high school in an upscale L.A. neighborhood. Their innocent flirtations quickly develop into passionate love, but Nicole's self-destructive behavior threatens their relationship and puts Carlos' promising future in jeopardy. Will their intense passion keep them together despite the objections of their families or will Carlos be forced to plan his future without Nicole?

Innehåll

Innehåll:

1. Vi ser filmen under två lektioner

2. Ni har i läxa att skriva dagboksanteckningar (se instruktioner i bifogad fil) Inlämnad 14/12 2017

3. Ni skall skriva en sammanfattning om filmen (se instruktioner i bifogad fil) Inlämnad 11/1 2018

 

Bedömning:

Din förmåga att förstå något du sett samt hört på engelska

Din förmåga att återge din förståelse i skrift (skrivuppgifterna)

Din förmåga att uttrycka tankar och känslor på engelska i skrift

Uppgifter

 • Assignment 1: My diary - Nicole

 • Assignment 2: Summary Crazy/beautiful

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9

Matriser

En
Eng: bedömning VT 18

Rubrik 1

Lyssna och förstå:
Du kan med hjälp förstå tydligt talad engelska i ett lugnt tempo och med hjälp återge en del av innehållet.
Du kan förstå tydligt talad engelska i måttligt tempo och återge en del av innehållet.
Du kan förstå tydligt talad engelska i måttligt tempo och återge det mesta av innehållet samt detaljer.
Du kan förstå talad engelska i måttligt tempo och återge en helhet av innehållet och detaljer.
Skriva:
På engelska kan du med hjälp formulera dig: på ett mycket enkelt sätt så att läsaren förstår.
På engelska kan du skriftligt formulera dig: på ett enkelt sätt så att läsaren förstår. Det mesta du skriver är begripligt och hänger ihop.
På engelska kan du skriftligt formulera dig: på ett ganska varierat sätt så att läsaren förstår. Det mesta du skriver är tydligt och hänger ihop.
På engelska kan du skriftligt formulera dig: på ett ganska varierat sätt så att läsaren förstår. Det du skriver är tydligt och hänger ihop.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: