👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Skogen

Skapad 2017-12-11 14:02 i Håstahöjdens förskola Hudiksvall
Förskola
Tema Skogen- hur utvecklas barnens intresse för matematiska begrepp när vi besöker skogen?

Innehåll

På Spindeln arbetar vi med matematik och har temat skogen. Tre gånger i veckan besöker vi skogen med två eller tre barn. Vi har utifrån läroplanen för förskolans mål valt att arbeta med följande nyfikenhetsfråga; hur utvecklas barnens intresse för matematiska begrepp när vi besöker skogen?

Vilket innehåll ska behandlas?

  • Barnen ska få kännedom om skogen och upptäcka vad som finns där exempelvis stenar, växter, insekter m.m 
  • Barnen ska få bekanta sig med litteratur om skogen genom att vi läser böcker om olika djur och insekter som kan tänkas finnas i skogen. 
  • Barnen är nyfikna och aktiva och vi pedagoger är medforskare som hjälper till att benämna och synliggöra olika begrepp. 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs?

De mål ur läroplanen som vi genom vårt projekt vill arbeta för att utveckla hos barnen är att barnen skall " utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp". Vi vill även utveckla ett nyanserat talspråk, utveckla barnens ordförråd samt begrepp. 

 

Vad vill vi ge barnen för möjlighet att lära sig och utveckla?

Vi vill fånga och utveckla barnens intresse för matematik på ett lekfullt sätt.

 

Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Vi vill att barnen ska sätta ord på matematiska begrepp, vara nyfikna och utforskande samt att barnen ska utveckla sitt talspråk, begrepp och ordförråd.

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Vi kommer att arbeta i smågrupper med två, tre barn. Genom våra gemensamma observationer och reflektioner försöker vi ta reda på hur vi kan arbeta vidare för att främja barnens olika behov och utveckla deras tidigare erfarenheter. På detta sätt synliggörs även barnens förkunskaper. Barnen görs delaktiga genom den dokumentation som sätts upp på väggen. Ansvaret för att arbeta med detta delas mellan ansvariga pedagoger på Spindeln; Jasmine, Liselotte och Pia.

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Vilka dokumentations-och utvärderingametoder används?

Barnens lärande synliggörs dels genom vår projektvägg där bilder på barnen sätts upp på väggen, men även genom Unikum där vårdnadshavarna själva kan gå in och titta på sitt barns lärande. Genom att filma och knäppa kort med paddan synliggörs vårt arbete.

 

Planeringen upprättad av: Jasmine, Liselotte och Pia.