Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2017-12-11 14:15 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Hur är det att leva i vår världsdel Europa? Hur ser det ut i de olika delarna och hur har människan påverkat och påverkats av landskapets olika möjligheter.
Grundskola 6 Geografi
Tidigare har vi behandlat Sverige och Norden. Nu ska vi vidga våra vyer lite genom att ta oss ut i Europa. Det är världsdelen som du bor i. Du kommer under detta arbetsområde att få ta reda på vilka länder som ligger i Europa och var de ligger på kartan. Du kommer även att lära dig huvudstäder samt namn på de största bergskedjorna, floderna och haven och vart de ligger. Du kommer att lära dig fakta om de olika regionerna som länderna tillhör, bland annat om naturen, naturtillgångar och befolkning. Du kommer att träna på att jämföra och beskriva olika länder.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla kunskaper om vilka Europas länder är och var de ligger samt deras huvudstäder. Du ska även lära dig vilka de stora bergskedjorna, floderna och haven är samt var de ligger. Undervisningen kommer även bidra till att du utvecklar kunskaper om likheter och skillnader mellan länderna, vilka naturresurser de har och hur befolkningen är fördelad. Du ska också få resonera om levnadsvillkoren samt hur natur- och kulturlandskapen har förändrat Europa och hur det har påverkat naturen och människorna.  

Innehåll undervisning:

 • vi jobbar tillsammans om Europas klimat, miljö och naturtyper
 • vi läser om de olika regionerna och länderna i Europa i läroboken Geografi - Europa (Puls)
 • vi jämför olika regioner och länder
 • vi ser på film, t ex Geografens testamente - Europa 
 • vi använder blindkartor och Seterra för att träna namngeografi 
 • vi diskuterar olika levnadsvillkor och dess orsaker  
 • du ska få fördjupa dig i ett land  

Du ska kunna:

 • namn och läge på Europas länder och dess huvudstäder
 • namn och läge på några bergskedjor, floder och hav
 • ha kunskap om Europas resurser och hur de är fördelade
 • använda och förklara centrala ord och begrepp som vi använt
 • ge någon förklaring till Europas befolkningsfördelning
 • förklara hur natur- och kulturlandskap påverkar människorna
 • förklara olika levnadsvillkor i Europa och några orsaker varför det är så
 • veta vad EU är och vad de länder som ingår i EU samarbetar kring

Bedömning:

Jag kommer bedöma följande: 

- din förmåga att använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt 
- din kunskap om Europas namngeografi 
- din kunskap om Europas resurser och hur de är fördelade
- din förmåga att beskriva hur befolkningen är fördelad i Europa
- din förmåga att resonera om hur natur- och kulturlandskap påverkar människan 
- din förmåga att resonera om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i Europa 
- din förmåga att jämföra olika länder och se likheter och skillnader samt orsaker till att det är så 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Kunskapskrav Geografi Europa

E
C
A
Natur- och kulturlandskap
Du har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Resonemang
I resonemangen beskriver du enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver du förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver du komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Namngeografi
Du har grundläggande kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har goda kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har mycket goda kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: