👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik Elektricitet Åk 7 17-18

Skapad 2017-12-11 14:30 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Pedagogisk planering med matris kring elektricitetens grunder åk 7
Grundskola 7 Fysik
Hur skulle vi klara oss utan elektricitet? Mycket kring det dagliga livet är beroende av elektricitet. Vi kommer att studera grunderna i elektriciteten som spänning, ström, resistans och effekt. Förutom elektricitet kommer vi att koppla mycket Du lär dig bland annat att bli bra på att rita och förstå kopplingsscheman.

Bild av GORIMON http://www.fotopedia.com/items/flickr-4113651446

Se elevernas planering på google classroom för mer utförlig information och tidsplan.

Innehåll

Syfte

I det här arbetsområdet utvecklas din förmåga att:

Centralt innehåll

Ur det centrala innehållet kommer vi att beröra:

Konkretiserade mål

Förstå, förklara och tillämpa följande begrepp:

Kretsar

Ström(ampere)

Spänning(volt)

Energiomvandling

Elektroner

Resistans/motstånd(ohm), fast och variabel

Isolatorer

Ledare

Attrahera

Repellera

Blixt/åska

Serie- och parallellkoppling

Kopplingsschema

Slutenkrets

Glödlampa

Säkring/propp

Kortslutning

Överbelastning

Jordfelsbrytare

Skyddsjord

Petskydd

Elektriskladdning

Undervisningen

Vi kommer arbeta med den digitala fysikboken Spektrum.
 • Lärarledda genomgångar och gemensamma diskussioner
 • Egen textbearbetning där du besvarar frågor som hör till
 • Laborationer som avslutas med en provlaboration
 • Filmer
 • Elsäkerhet.
 • Quizlet om begrepp kopplade till ämnet.

Vi kommer ha lärarledda genomgångar, enskilda uppgifter, gruppuppgifter, film och laborationer. 

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • din förmåga att beskriva och använda områdets olika begrepp 
 • din förmåga att kunna genomföra och dokumentera en laboration
 • din förmåga att resonera både skriftligt och muntligt under arbetet

Bedömning enligt matrisen nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik Ellära

E
C
A
Fysikaliska sammanhang & begrepp
Att kunna visa kunskaper om begrepp kring elektricitet.
Du beskriver enkla samband kring begreppen.
Du förklarar begreppen och ger exempel.
Du förklarar begreppen och visar på samband och generella drag.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar. Använda utrustning
Att kunna genomföra laborationer och undersökningar.
 • Fy
Du kan med viss hjälp göra enkla undersökningar, använda utrustningen och följa en instruktion.
Du kan med viss hjälp planera och genomföra undersökningar. Du använder utrustningen på ett säkert sätt.
Du kan självständigt planera och genomföra undersökningar och försök. Du använder utrustningen på ett säkert sätt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Att kunna analysera undersökningen.
 • Fy
Du jämför resultaten och drar en enkel slutsats.
Du drar utvecklade slutsatser som kopplas till teori.
Du drar välutvecklade slutsatser som är kopplad till teori.
Fysikaliska samband i vardagsliv & samhälle
Att kunna resonera kring el och elsäkerhet.
 • Fy
Du för enkla resonemang kring el och elsäkerhet i vardagen.
Du för utvecklade resonemang kring el och elsäkerhet i vardagen
Du för välutvecklade resonemang kring el och elsäkerhet i flera led och ger exempel.