👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Varför religion?

Skapad 2017-12-11 14:33 i LMH-enheten Uppsala
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vad är religion och varför är människor religiösa?

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer vi att studera vad som utmärker religion, vad som skiljer världsreligionerna åt och vad religionen har för funktion för oss människor. Även om Sverige är ett land där religionen kanske inte längre spelar så stor roll så är det så att de flesta människor på jorden fortfarande är religiösa. Vad har detta för betydelse?

Konkreta mål

Eleverna ska kunna jämföra olika världsreligioner i huvudsaklig trosuppfattning.

Eleverna ska kunna diskutera kring vilken roll religionen spelar för oss människor.

Eleverna ska kunna argumentera för religionens goda och onda effekter i samhället.

Eleverna ska kunna redogöra för några av de riter som kommer ur religion.

Bärande begrepp

Monoteism

Polyteism

Ateism

Mening

Moral

Konflikt

Tro

Sanning

Rit

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9

Matriser

Re
Varför religion?

Underlag saknas för bedömning
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtragbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleverna ska kunna jämföra olika världsreligioner i huvudsaklig trosuppfattning.
Eleverna ska kunna diskutera kring vilken roll religionen spelar för oss människor.
Eleverna ska kunna argumentera för religionens goda och onda effekter i samhället.