👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bus & Frö på varsin ö

Skapad 2017-12-11 14:36 i Solberga förskoleenhet Kungälv
Förskola
Bus och frö på varsin ö vill träffas, hur löser barnen detta åt dem?

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Genom att använda boken Bus och frö på varsin ö genomsyrar vår verksamhet större delen av läroplanen olika mål.

Vi tänker framför allt då på NT, matematik och språk.

Eftersom vi går läslyftet nu är detta projekt en del av det.

MÅL

Mål från LPFÖ-98 rev 2016:

  • Få barnen att utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • Få barnen att utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp,
  • Få barnen att utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv,.
  • Få barnen att utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälpa av olika tekniker, material och redskap
  • Få barnen att utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  • Få barnen att utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar

Syftet är att använda boken som bas för att arbeta med teknik och matematik i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart perspektiv.

METOD

Vår ambition är att temat ska vara utvecklande, roligt och upptäckande. Barnen ska få problemlösningar att lösa, socialt samspel med varandra, ska utmanas. 
Vi genomför detta på tisdags förmiddag i hel och smågrupper.
Alla barnen ska vara med efter egen förmåga. De yngre barnen bjuds in när det funkar.

Vi delar på ansvarar även om förskollärarna har huvudansvaret.
Barnen har inflytande i temat genom att få välja figur, diskutera efter åsikt samt välja material på det vi ska skapa. Även förslagen för att lösa problemställningen kommer barnen att få bestämma. Vi använder oss också av demokrati och majoritet när vi bestämmer hur vi ska gå vidare i temat.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar via kameran, lägger upp på bloggen unikum. Barnens lärlogg kommer att uppdateras med deras personliga utveckling.

Barnens alster ställs ut på avdelningen för föräldrarna ska kunna följa utvecklingen ihop med sina barnen.

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

När ska vi utvärdera och hur?
Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.