👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demografi

Skapad 2017-12-11 14:36 i LMH-enheten Uppsala
Grundskola 7 – 9 Geografi
Befolkningsfrågor.

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer vi att studera olika befolkningsfrågor. Hur och var människor lever kan hjälpa oss att förstå vilka behov och förutsättningar olika delar av världen har. Vi kan också använda statistik om befolkningar för att planera inför framtiden.

Konkreta mål

Eleverna ska kunna dra slutsatser kring olika statistiska underlag, exempelvis om befolkningstäthet och nativitet.

Eleverna ska kunna diskutera olika orsaker och konsekvenser vad gäller befolkningsfrågor, exempelvis urbanisering.

Eleverna ska kunna värdera olika risker som kan kopplas till olika befolkningsfrågor, exempelvis migration.

Eleverna ska kunna använda sig av några geografiska begrepp på ett korrekt sätt.

Bärande begrepp

Demografi

Befolkning

Befolkningstäthet

Migration

Nativitet

Mortalitet

Urbanisering

Utbildningsnivå

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9

Matriser

Ge
Demografi

Underlag saknas för bedömning
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleverna ska kunna dra slutsatser kring olika statistiska underlag, exempelvis om befolkningstäthet och nativitet.
Eleverna ska kunna diskutera olika orsaker och konsekvenser vad gäller befolkningsfrågor, exempelvis urbanisering.
Eleverna ska kunna värdera olika risker som kan kopplas till olika befolkningsfrågor, exempelvis migration.
Eleverna ska kunna använda sig av några geografiska begrepp på ett korrekt sätt.