👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Palla göra pallen

Skapad 2017-12-11 15:10 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 8 – 9 Slöjd
I denna uppgift ska du som elev få designa en egen pall. Du kommer att arbeta med arkitektur som inspirationskälla där du väljer en känd byggnad för att göra ett tryck till pallen. Vi kommer i arbetet använda oss av plywood.

Innehåll

Pall

VAD?

Du ska tillverka en pall som du sätter en personlig prägel på genom att inspireras av en känd byggnad. Vi kommer att arbeta med olika typer av rapporterat mönster då det är ett krav att du trycker ett mönster antingen på tyg eller på plywooden.

 

HUR?

Du arbetar i slöjdsalen, inspireras av powerpointen som vi visar i början av arbetsområdet eller av sådant som du sökt upp själv. Ett krav i arbetet är att det tydligt går att se en koppling till den valda byggnaden.

 

VARFÖR?

Under det här arbetet kommer du lära dig att skapa en pall efter din egen design. Du kommer att få en förståelse för hur de olika delarna i slöjdprocessen hänger ihop för att skapa en helhet och för att kunna tillverka pallen.

Du kommer att:

- utveckla din förmåga att praktiskt genomföra din idé.

- utveckla din kreativitet

- utveckla din förmåga att välja och hantera olika verktyg utifrån syftet

- dra lärdom av tidigare erfarenheter i din slöjdprocess

- utveckla din förmåga att bedöma ditt arbete, både under tiden och efter avslutat arbete. Att tänka igenom gjorda val och motiverar dem (vad, hur och varför).   

- utveckla din självständighet i slöjdprocessen

 
                                                             

Bedömning

  Vid bedömningen tittar vi på hur du:

 • jobbar med idéutveckling, formgivning och framställning
 • använder olika slags redskap samt dess benämningar
 • hittar lösningar och för arbetet framåt med egna initiativ
 • tar ansvar för att lektionstiden används effektivt så att du hinner slutföra ditt arbete.

 

Vi bedömer även din förmåga att:

- formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

- analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 

Ditt arbete bedöms successivt under varje lektion, samt när du är klar och gjort en utvärdering (muntligt eller skriftligt).

Uppgifter

 • Arbetsprocessen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd åk 7-9

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
,
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.