👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik

Skapad 2017-12-11 15:16 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 2 Musik
Musik ska inspirera och skapa glädje. Musiken betyder olika saker för var och en av oss och är viktig för vår sociala gemenskap och identitetsutveckling.

Innehåll

LGR -11, Del 1- Skolans värdegrund och uppdrag

 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

 

 

Lgr-11, Del 2, Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

 

Lgr-11, del 3- Kursplanens syfte

Lgr11 Musik

 • sjunga tillsammans med andra
 • spela något instrument tillsammans med andra
 • härma rörelser, rytmer och toner i sång och musik
 • berätta vad du tänker och känner när du lyssnar på musik

 

 

Hur undervisningen kommer att gå till

VAD?

 •  Sjunga 
 • Rytm och takt 
 • Lyssna och reflektera kring musik
 • Sångtraditioner kring högtiderna

HUR?

Vi kommer att: 

 • Du kommer att få testa på olika sånger i olika former
 • Du kommer att få testa på olika rytmikinstrument samt prova rörelser till musik
 • Du kommer att få lyssna och reflektera kring olika genrer
 • Du kommer få sjunga sånger kopplade till olika högtider

 

VARFÖR?

 • Du ska få möjlighet att sjunga, dansa och prova spela olika rytmikinstrument
 • Du ska få möjlighet att lyssna och reflektera över musikgenrer

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • deltar och visar intresse i sånger och rytmer
 • samtala om olika musikstycken och hur de påverkar oss

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu