👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

World At War Team 9 (hi) ht-17

Skapad 2017-12-11 16:26 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Historia
I detta arbetsområde skall vi fördjupa oss i de två stora världskrigen. Hur kunde två så stora krig uppstå? Och vilka följder fick de för vårt samhälle och kommande generationer? Allt detta kommer nå sin kulmen i koncentrationslägren som visade på människors grymhet, och gav eko i hela världen. Det kommer bli en spännande och lärorik resa med många spännande inslag.

Matriser

Hi
World At War Team 9 (hi) ht-17

Resonera kring orsakerna till att nazistpartiet kunde ta makten i Tyskland

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resonera om orsaker
Du behöver hjälp när du ska förklara hur någon orsak bidrog till maktövertagandet
Du resonerar på ett enkelt sätt och förklarar hur någon eller några rimliga orsaker bidrog till maktövertagandet.
Du resonerar och förklarar hur några rimliga orsaker bidrog till maktövertagandet.
Du resonerar och förklarar hur flera rimliga orsaker bidrog till maktövertagandet.
Bygga under resonemang och se samband
Du behöver hjälp när du ska underbygga ditt resonemang med historiska exempel/jämförelser
Du bygger under ditt resonemang med minst ett historiskt exempel, jämförelse (konkretisering)
Du bygger under ditt resonemang med några historiska exempel, jämförelser (konkretiseringar). När du resonerar visar du hur några orsaker hänger ihop (samband).
Du bygger under ditt resonemang med flera historiska exempel, jämförelser (konkretiseringar). När du resonerar visar du hur några orsaker hänger ihop (samband). I resonemanget finns olika typer av orsaker (t ex. ideologiska, ekonomiska, politiska).