👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 8

Skapad 2017-12-11 17:36 i Friskolan Metis Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
Detta område handlar om att använda symboler för att tolka vardagliga situationer och lösa problem. Det handlar också om mönster, ekvationer och problemlösning.

Innehåll

Matriser

Ma
Förmågeprofil

E-kvalité
C-kvalité
A-kvalité
Begrepp
Du visar grundläggande kunskaper om begreppen i området,
Du visar goda kunskaper om begreppen i avsnittet
Du visar mycket goda kunskaper om begreppen i avsnittet
Metod
Du använder en i huvudsak fungerande metod för att beräkna de olika typerna av procentuppgifter.
Du använder en ändamålsenlig metod med relativt god anpassning till sammanhanget
Du använder ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget
Problemlösning
Du väljer en i huvudsak fungerande strategi med viss anpassning till problemet.
Du använder en relativt väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet.
Du väljer en väl fungerande strategi med god anpassning till problemet.
Resonemang
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring någon undersökning.
Du för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang.
Du för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang kring sambanden.
Kommunikation
Din redovisning omfattar endast delar av uppgiften men är möjlig att förstå och går att följa
Dina redovisningar omfattar större delen av uppgifterna och är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart
Dina redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk och omfattar alla uppgifter

Ma
Kunskapsområden

Du behöver öva mer på detta moment
Du behärskar detta moment
2.1 Mönster
2.2 Mönster och formler
2.3 Uttryck med parenteser
2.4 Multiplikation med en parentes
2.5 Ekvationer
2.7 Problemlösning med ekvationer