👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Basic Chemistry

Skapad 2017-12-11 19:15 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Vi ska under terminen att arbeta med de minsta byggstenarna som vår värld är uppbyggd av nämligen atomer och molekyler. Vi kommer lära oss grunderna i kemi och testa att göra enkla laborationer och kunna ställa hypoteser.
Grundskola 4 – 6 Kemi
I den här kemikursen arbetar vi med de minsta byggstenarna som vår värld är uppbyggd av, nämligen atomer och molekyler. Vi kommer lära oss grunderna i kemi och göra enkla laborationer samt öva på att skriva hypoteser och dra slutsatser av våra laborationer.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med kemins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.

Specifikt innehåll:

- Materia (atomer, molekyler)
- Olika faser (fast, flytande, gas)
- Blandningar och Lösningar såsom mättade och omättade lösningar

-Periodiska systemets uppbyggnad

- Laborationer i par eller grupp

-Skriva laborationsrapporter (frågeställning, genomförande, hypotes, resultat, slutsats)
- Systematiska vetenskapliga metoder

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6