Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återbruk

Skapad 2017-12-11 19:15 i Friskolan i Kärna Grundskolor
Grundskola 9 Slöjd
I dag lever genomsnittssvensken som om vi har tre planeter. Resurserna ska räcka till 9 miljarder människor, fördelningen ska vara mer rättvis och klimatet får inte ändras. Cirka 25% av klimatpåverkan kommer från produktion och konsumtion av mat. Hållbar utveckling är att rätta in produktion och konsumtion till vad planeten tål.

Innehåll

Vad är återbruk?

Återbruk är detsamma som återanvändning av olika material och produkter. Det innebär i slöjden att vi skapar nytt av gammalt eller reparerar sådant som annars skulle slängas.

 

Varför ska vi jobba med återbruk? 

Du lär dig mer om hur slöjden kan bidra med kunskap om ett mer miljömedvetet sätt att leva. Hur du genom slöjd kan ta tillvara och återbruka olika material. Hur du kan vara sparsam med material, reparera och återanvända dem. 

När du vet mer om olika materials ursprung, hur de transporteras och produceras förstår du också mer om hur detta påverkar människor och miljö. Genom detta kan du anpassa dig till ett mera miljövänligt samhälle, där jordens resurser kan tas till vara på ett bättre sätt. 

 

När? 

Projektet är ämnesövergripande (NO, SV, HKK, Slöjd och SO) och pågår mellan vecka 47-48. Arbetena redovisas fredag v. 48 (och måste alltså vara klara torsdag v. 48). I detta projekt delas ni in i grupper på 6-7 elever i varje grupp. Ni kommer att arbeta med återbruk i 3 heldagar och de övriga arbetar ni med matlagning, projekt och presentation. 

 

Hur vi ska arbeta?

Ni ska göra en återbruksdel. Denna skall göras individuellt (eventuella samarbeten fungerar också om det är en idé som tillåter detta). Ni ska tex använda återvunnet material och skapa något användbart med detta eller laga något som är trasigt. Tänk ut din ide och skaffa material innan denna del så att ni kan ägna tiden åt att skapa. Det största delen av materialet ska vara återanvänt. Jenny och Susanne kommer att finnas som handledare under delar av dagarna. Övrig tid arbetar ni självständigt i verkstäderna. Planera in tid för dokumentation och redovisningsförberedelser. 

Om du klickar på de blå texterna hittar du mer inspiration:

Tips på länkar för återbruk
bildspel för inspiration 
Fler idéer för återbruk

 

Några sökord för att hitta slöjdidéer för återbruk på nätet: 

omdesign, upcycle, do-redo, recycle, redesign. 

Det finns en hel del instruktionsfilmer på youtube.

 

Hur kommer arbetet bedömas?

 • Arbetsprocessen under arbetets gång
 • Kvalitet på det färdiga föremålet
 • Muntlig redovisning
 • Dokumentation i ord och bild på Unikum eller ett bildspel vid redovisningen eller en egen film till redovisningen.

 

Redovisningens/dokumentationens innehåll:

Beskriv arbetsprocessen under arbetets gång (idéutveckling, överväganden, framställning och värdering).

Hur fungerade din kreativa process? Hur tänkte du? Varför? (idéer, inspirationskällor, design, funktion, skisser, omprövningar, motivation, uthållighet, uttryck i färg och form)

Hur gick din produktionen till? Varför? (material, tekniker, verktyg du använde kvaliteten på ditt arbete.)

Hur har ditt arbete bidragit till en hållbar utveckling? På vilket sätt?

Vad lärde du dig? Vad skulle du göra annorlunda nästa gång?

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 9
 • Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 9
 • Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: