Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Ht 17 åk 8 Sh Allas rätt ASv

Skapad 2017-12-11 19:52 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 8 Samhällskunskap
Området handlar om alla människors grundläggande rättigheter. Vem arbetar för att se till att de mänskliga rättigheterna följs och hur efterlevs de i Sverige och i världen?

Innehåll

Allas rätt

Mål för elev

Du ska kunna:

 

  • förstå innebörden av och använda centrala begrepp för arbetsområdet.
  • redogöra för de mänskliga rättigheter, hur de efterlevs i världen och hur man kan arbeta för att de ska främjas.
  • redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättighet.
  • reflektera kring hur människors liv påverkas av att demokratiska rättigheter och skyldigheter skiftar i olika delar i världen samt resonera kring frågan hur vi ska få en rättvis värld vad gäller mänskliga rättigheter.

Innehåll

Rättigheter och rättsskipning.

• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonven­tionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

• De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.

• Demokratiska fri­ och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokra­tiska rättigheter och skyldigheter.

Genomförande

I slutet av höstterminens  studerar vi människans grundläggande rättigheter. Vi börjar området med ett studiebesök på Raul Wallenberginstutet. Därefter kommer vi  att jobba med uppgifter, värderingsövningar, och träna på att bygga ett resonemang med hjälp av fakta, begrepp och exempel. Istället för ett sammanfattande prov har vi mindre veckoförhör, diskussioner och inlämning av uppgift.

Bedömning

Din förmåga att redogöra för ”Allas rättigheter och skyldigheter” och resonera kring orsaker, konsekvenser till att de varierar i världen.

Din förmåga att ta ställning och argumentera i olika frågor om mänskliga rättigheter.

 

Kursplanemål

 

  • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
  • Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

 

Matriser

Sh
Allas rätt ht 17

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Visa kunskaper och begrepp
Du har kunskaper om mänskliga rättigheter och nationella minoriteter och kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Du har kunskaper om mänskliga rättigheter och nationella minoriteter och kan använda begrepp på ett i på ett relativt väl fungerande sätt
Du har kunskaper om mänskliga rättigheter och nationella minoriteter och kan använda begrepp på ett i på ett väl fungerande sätt
Förklara samband
Dina resonemang om hur demokratiska rättigheter och skyldigheter påverkar människors liv är enkla och till viss del underbyggda.
Dina resonemang om hur demokratiska rättigheter och skyldigheter påverkar människors liv är förhållandevis komplexa och relativt väl utvecklade och underbyggda.
Dina resonemang om hur demokratiska rättigheter och skyldigheter påverkar människors liv är komplexa samband och välutvecklade och väl underbyggda.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: