Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikt och volym

Skapad 2017-12-12 10:27 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Grundskola 5 Matematik
Du ska lära dig att använda och växla mellan enheterna liter, deciliter och centiliter. Du ska lära dig att använda och växla mellan enheterna kilogram, hektogram och gram.

Innehåll

I det här arbetsområdet får du träna mer på att omvandla enheter och använda dig av decimaltal.

Du tränar på att använda dig av dina förmågor att

 • Lösa problem
 • Kommunicera
 • Använda bra metoder
 • Förstå och använda begrepp
 • Resonera om rimlighet 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik

Problemlösning

På väg
Novis
Gesäll
Mästare
Din förmåga att lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder anpassade till problemets karaktär.
Du har svårt för att lösa problem på ett sätt som fungerar genom att välja metod / strategi. Du behöver stöd av vuxen för att lösa problem.
Ibland kan du lösa problem på ett sätt som fungerar genom att välja metod / strategi.
För det mesta kan du lösa problem på ett sätt som fungerar genom att välja metod / strategi som passar bra.
Du löser problem på ett sätt som fungerar mycket bra genom att välja en effektiv och smart metod /strategi.

Matematiska begrepp.

På väg
Novis
Gesäll
Mästare
Din förståelse för olika matematiska begrepp och din förmåga att tillämpa dessa i olika sammanhang.
Du är fortfarande osäker på vad olika begrepp betyder och är osäker på hur du ska använda dem.
Du känner till matematiska begrepp och förstår hur du ska använda dem i uppgifter du är van vid.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem på ett fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Metodanvändning

På väg
Novis
Gesäll
Mästare
Din förmåga att anpassa metod efter aktuellt problem.
Du är osäker på vilken metod du ska använda och hur du ska använda den. Du behöver stöd av vuxen för att välja metod.
Du väljer metoder som fungerar till viss del.
Du väljer metoder som fungerar bra.
Du väljer metoder som är effektiva och fungerar mycket bra.

Matematiska färdigheter inom olika områden

På väg
Novis
Gesäll
Mästare
Din förmåga att göra beräkningar och lösa uppgifter inom: Aritmetik Algebra Geometri Sannolikhet Statistik Samband och förändring
Du är osäker på hur du ska räkna och behöver stöd av vuxen för att lösa uppgifter.
Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter som du är van vid. Det blir oftast rätt.
Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter du är van vid med gott resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter i nya sammanhang med gott resultat.

Kommunikation

På väg
Novis
Gesäll
Mästare
Din förmåga att redogöra och samtala om tillvägagångssätt.
Du kan ännu inte förklara, muntligt och skriftligt hur du räknar så att andra förstår och till viss del kan följa ditt resonemang.
Du kan förklara, muntligt och skriftligt hur du räknar så att andra förstår och till viss del kan följa ditt resonemang.
Du kan förklara, muntligt och skriftligt hur du räknar så att andra förstår och kan följa ditt resonemang
Du kan förklara, muntligt och skriftligt hur du räknar på ett effektivt sätt så att andra lätt förstår och kan följa ditt resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: