Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden, Stormaktstiden och reformationen

Skapad 2017-12-12 10:56 i Stordammens skola Uppsala
Vasatiden, Stormaktstiden och reformationen.
Grundskola 5 Historia
Hur förändrades Sverige under Vasatiden och Stormaktstiden? Vilken betydelse hade religionens förändring? Hur förändras Sveriges inflytande i Europa? Fokus kommer ligga på de händelser och personer som styrde förändringen. Vi arbetar med området v. 3-12

Innehåll

Hur?

Undervisningen kommer variera mellan styrda "föreläsningar" och självstudier.
Ni kommer:

 • läsa texter
 • skriva texter
 • titta på avsnitt kring tidsepokerna
 • samtala. 
 • göra instuderingsfrågor

Vad?

Få en förståelse för de utmärkande dragen under denna period i historien såsom:

• Sveriges statsbildning

• Handelns utveckling och kulturmöten

• Kristendomens förändring

Se likheter och skillnader mellan samhället på Vasatiden, Stormaktstiden och samhället idag.

Få en förståelse för att historiska personer framställs på olika sätt genom olika tider och källor.

Att använda historiska begrepp och få en större förståelse för dessa.

Bedömning

Muntliga samtal i helklass
Processen under arbetet med instuderingsfrågorna och de egenformulerade frågorna och de tankar och svar som formuleras.


Ni kommer även bedömas via enskild textuppgift som skrivs löpande under arbetsområdet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vasatiden och Stormaktstiden år 5

Vasatiden

Jag övar
enkel
utvecklad
välutvecklad
Förmågan att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
Jag kan på ett enkelt sätt resonera om orsaker till och konsekvenser av reformationen och hur den förändrade kyrkan.
Jag kan på ett utvecklat sätt resonera om orsaker till och konsekvenser av reformationen och hur den förändrade kyrkan.
Jag kan på ett välutvecklat sätt resonera om orsaker till och konsekvenser av reformationen och hur den förändrade kyrkan.
Jag beskriver på ett enkelt sätt hur Gustav Vasa stärkte kungamakten.
Jag beskriver på ett utvecklat sätt hur Gustav Vasa stärkte kungamakten.
Jag beskriver på ett välutvecklat hur Gustav Vasa stärkte kungamakten.
Jag visar på ett enkelt sätt hur Sverige idag bär spår av reformationen.
Jag visar på ett utvecklat sätt hur Sverige idag bär spår av reformationen.
Jag visar på ett välutvecklat sätt hur Sverige idag bär spår av reformationen.
Historiskt källmaterial (granska, tolka och värdera källor)
Jag kan på ett enkelt sätt använda historiska källor för att dra slutsater om hur människor levde och resonera om källornas användbarhet.
Jag kan på ett utvecklat sätt använda historiska källor för att dra slutsater om hur människor levde och resonera om källornas användbarhet.
Jag kan på ett välutvecklat sätt använda historiska källor för att dra slutsater om hur människor levde och resonera om källornas användbarhet.
Förmågan att använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap kan ordnas, skapas och användas.
Jag kan använda begreppen, orsak, konsekvens och källa. Andra exempel: jordebok, fogde, protestant, katolik, skatt, avlatsbrev.
Jag kan använda begreppen, orsak, konsekvens och källa. Andra exempel: jordebok, fogde, protestant och katolik, skatt, avlatsbrev,
Jag kan använda begreppen, orsak, konsekvens och källa. Andra exempel: jordebok, fogde, protestant och katolik, skatt, avlatsbrev,

Stormaktstiden

Jag övar
enkel
utvecklad
välutvecklad
Förmågan att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
Jag kan på ett enkelt sätt resonera om orsaker till och konsekvenser av den svenska statens uppbyggnad.
Jag kan på ett utvecklat sätt resonera om orsaker till och konsekvenser av den svenska statens uppbyggnad.
Jag kan på ett välutvecklat sätt resonera om orsaker till och konsekvenser av den svenska statens uppbyggnad.
Jag kan på ett enkelt sätt resonera om orsaker till häxprocesser och olika företeelser i bondesamhället.
Jag kan på ett utvecklat sätt resonera om orsaker till häxprocesser och olika företeelser i bondesamhället.
Jag kan på ett välutvecklat sätt resonera om orsaker till häxprocesser och olika företeelser i bondesamhället.
Jag beskriver på ett enkelt sätt hur svenska staten byggdes upp. Jag beskriver på ett enkelt sätt hur kungarnas kontroll över landet stärktes.
Jag beskriver på ett utvecklat sätt hur svenska staten byggdes upp.Jag beskriver på ett utvecklat sätt hur kungarnas kontroll över landet stärktes.
Jag beskriver på ett välutvecklat sätt hur svenska staten byggdes upp. Jag beskriver på ett välutvecklat sätt hur kungarnas kontroll över landet stärktes.
Förmågan att använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap kan ordnas, skapas och användas.
Jag kan använda begreppen orsak, konsekvens, skillnad, likhet och stormaktstiden.
Jag kan använda begreppen orsak, konsekvens, skillnad, likhet och stormaktstiden.
Jag kan använda begreppen orsak, konsekvens, skillnad, likhet och stormaktstiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: