👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Relief i lera

Skapad 2017-12-12 11:41 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Bild
Göra en relief i lera på temat natur

Innehåll

Syfte:

att utveckla förmågan att skapa bilder med hantverksmässiga tekniker

att utveckla förmågan att kommunicera med bilder

Innehåll:

att på en platta av keramiklera forma en relief, dvs gröpa ur eller bygga ut leran för att skapa former, på temat natur

Bedömning:

din förmåga att gestalta och kommunicera en idé i lera och delvis göra den tredimensionell

 

 

Matriser

Bl
CÄ-gruppen Bildmatris årskurs 7-9

BILDMATRIS, årskurs 7-9

Bedömning
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idéer, inspiration
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Framställa och kommunicera
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Bildkomposition
Eleven kan kombinera former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan kombinera former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan kombinera former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Hantera tekniker, verktyg och material
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande och varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Lösa problem (Arbetsprocessen)
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.