👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Money makes the world go around!

Skapad 2017-12-12 12:20 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 8 – 9 Samhällskunskap
I detta arbetsområde ska vi lära oss:

- om att ha en inkomst och betala skatt

- hur privatpersoner och företagare planerar sin ekonomi

- vad som bestämmer priset på en vara eller tjänst

- hur det fungerar när man lånar pengar på banken

- Sveriges ekonomi i förhållande till andra länder

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi studerar samhällsekonomins grunder och lär oss för ämnet viktiga ord och begrepp.

Mål

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala. 

Undervisning och arbetsformer

Arbetet utgår ifrån ett häfte som eleverna arbetar med. Häftet kompletteras med frågor. Vi följer och antecknar under Power Point-presentationerna. Vi diskuterar innehållet och gör reflektioner. Vi ser även filmer.

Bedömning

Vad ska bedömas?

Din förmåga att beskriva och förklara olika ekonomiska strukturer, begrepp och företeelser bedöms.

Uppgifter

 • Boken och uppgifterna.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Samhällets ekonomi

Samhällskunskap 7-9

E
C
A
Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
Eleven beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer
Eleven beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer
Eleven beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.
Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
Eleven beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.