👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsårsplanering, svenska som andraspråk åk 1.

Skapad 2017-12-12 14:05 i Misterhults Skola Grundskolor
I ämnet svenska som andraspråk kommer eleverna att få utveckla sina kunskaper i det svenska språket.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk
I ämnet svenska som andraspråk kommer eleverna att få utveckla sina kunskaper i det svenska språket.

Innehåll

Centralt innehåll

Undervisning i svenska språket syftar till att eleven förbättrar sina kunskaper i det svenska språket. Vi kommer att koncentrera oss i följande saker under läsåret (se kopplingar till läroplan nedan):

Arbetssätt

Vi kommer att ha ett varierande arbetssätt:

 • med en tydlig genomgång av dagens schema (innehåll) med hjälp av bildspråket
 • sång, ramsor och olika språklekar
 • pedagogiskt lekmaterial
 • högläsning där vi samtalar om texten och dess innehåll
 • olika arbetsböcker t.ex. Min första arbetsbok, Förskoleklass (samhälle, natur, teknik)
 • arbetsblad och andra skriftliga uppgifter
 • enkla skrivuppgifter om ämnen nära elevens vardag
 • bokstavsgenomgång av alfabetet varje vecka
 • använda datorn som hjälpmedel

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  SvA  1-3
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  SvA  1-3
 • Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3

Matriser

SvA
Läsårsplanering & bedömning, svenska som andraspråk åk1.

Eleven är på väg att nå målen
Eleven har nått målen
Eleven har nått målen väl
Alfabetet och alfabetisk ordning
- alfabetet och hittar på olika ord för de flesta bokstäverna
- alfabetet och hittar på ett svenskt ord för varje bokstav - alfabetisk ordning ganska bra
- både alfabetet och alfabetisk ordning väl

Läsa och skriva

- eleven har ett sådant ordförråd att hon/han kan...
Eleven är på väg att nå målen
Eleven har nått målen
Eleven har nått målen väl
Läsa
- koppla ihop de flesta bokstäverna med rätt ljud - läsa enkla ord på bildkort
- läsa enkla meningar
- läsa olika texter - förstå olika texter utan problem
Skriva
- skriva enkla ord med hjälp av ljudning
- skriva enkla meningar
- skriva enkla berättelser

Tala och lyssna

Eleven har ett sådant ordförråd att hon/han kan...
Eleven är på väg att nå målen
Eleven har nått målen
Eleven har nått målen väl
Tala
- svara på enkla frågor - fråga enkla saker - lära sig enkla rim, ramsor och sånger
- svara på enkla frågor - fråga enkla saker - uttrycka sig så att man blir förstådd - lära sig rim, ramsor och sånger
- ställa frågor - svara på frågor i vardagssituationer - berätta mångsidigt om sig själv - och vågar använda det svenska språket
Lyssna
- lyssna på en saga och förstå sakinnehållet
- lyssna på en saga och svara på frågor om den - samtala på svenska
- lyssna till och förstå berättelser - återge sakinnehållet i berättelser - samtala på svenska