👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Glasbarnen

Skapad 2017-12-12 14:06 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 4 – 6 Svenska
Under våren kommer vi att läsa boken "Glasbarnen" som läsläxa en gång i veckan. På fredagar samtalar vi om läsningen och diskuterar olika saker som hänt och hur man kan tolka läsningen på olika sätt.

Innehåll

Klassen har fått välja mellan några olika titlar och röstat fram "Glasbarnen" som sin läsebok för detta projekt.

Eleverna ska läsa ett antal sidor ut boken varje vecka (ibland i skolan och ibland hemma) och svara på frågor som rör det som de läst. På fredagslektionen kommer vi att samtala kring det vi läst genom att berätta hur vi svarat på de olika frågorna med också genom att diskutera och jämföra våra svar med varandra - ibland kanske vi har uppfattat händelser på olika sätt!

De frågor som eleverna ska svara på är formulerade på olika sätt, några handlar om att söka svaret i texten, andra kan vara att förklara något ord eller uttryck. En del frågor kräver lite mer eftertanke och är formulerade som "varför hände det/vad tror du" och på dessa frågor finns det inte några svar som är rätt eller fel - då kan man fundera på hur författaren har tänkt eller kanske hur man själv skulle ha agerat i en speciell situation. 

Om man tycker att någonting är svårt eller oklart kan man alltid fråga om hjälp i skolan eller samarbeta med en kompis (man behöver alltså inte svara på frågorna helt själv) - det viktiga är att man är förberedd så att man kan delta i samtalen i skolan. 

I våra diskussioner i klassrummet kommer vi att prata om hur man på olika sätt kan föra ett samtal, t.ex. hur man med gester och kroppsspråk kan uppmuntra kompisar och hur man kan "upprätthålla" ett samtal genom att ställa frågor och föra fram egna åsikter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6