Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering SO är 1 ht 2017

Skapad 2017-12-12 14:13 i Herrestadsskolan F-3 Uddevalla
Grundskola 1 Samhällskunskap Religionskunskap
Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet 

Samhällskunskap

Vi arbetar med med FN:s barnkonvention och barns rättigheter. Vi ser på film, diskuterar, berättar och skriver. Vi lär oss om skolans ordningsregler och varför vi har regler. Vi arbetar med hur möten fungerar genom att ha klassråd. 

Religion

Vi arbetar med kristendom och lär oss om kyrkan. Vi arbetar med julen som högtid, lär oss om Betlehems stjärna och julevangeliet. Vi besöker den levande julkrubban vid Herrestads kyrka. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
    Re  1-3

Matriser

Re Sh
SO år 1-3

Att leva tillsammans

Genom undervisningen i ämnet SO ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • SO   resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  • SO   reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Rättigheter
FN och barns rättigheter enligt barnkonventionen.
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma. * Du känner till att det finns lagar som bestämmer hur barn har rätt att ha det.
* Du känner till att det finns lagar som bestämmer hur barn har rätt att ha det och du kan berätta om några av de rättigheterna. Exempel: rätt att gå i skola, rätt att äta sig mätt, rätt att ha ett hem.
Normer och regler
Skolans ordningsregler
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas. * Du känner till att skolan har ordningsregler.
* Du känner till att skolan har ordningsregler och kan nämna några av dem.
Demokrati
Klassråd, elevråd, matråd
Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras. * Du deltar i klassrådet där det finns ordförande och sekreterare.
* Du deltar i klassrådet där det finns ordförande och sekreterare och kan beskriva hur klassrådet går till.

Religion och livsfrågor

Genom undervisningen i ämnet SO ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • SO   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  • SO   analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
Kristendom, judendom, islam
Kristendom - julen, Betlehems stjärna, julevangeliet.
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen. * Du kan berätta om en högtid.
* Du kan berätta om en högtid och varför vi firar den högtiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: