👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Informationssökning

Skapad 2017-12-12 14:38 i Noltorpsskolan Alingsås
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet kommer du få träna dig på att söka, granska och använda information.

Innehåll

Arbetsområde

Under vårt arbete med informationssökning kommer vi att träna på att samla fakta för att skriva en egen text. Vi kommer att studera vilka rättigheter den person som skapat materialet vi använder har. Vi kommer också att granska information, för att ta reda på om den är trovärdig och med egna formuleringar sammanställa den.

 

 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 

Informationssökning och källkritik

 

 

Konkreta mål

Avsikten med det här arbetet är att du ska få möjlighet att lära dig hitta information och förstå hur den fungerar. Du ska också få träna på att resonera om hur information kan och får användas. Det gäller också att du lär dig sammanställa information med egna formuleringar och begrepp som hör till arbetsområdet.

Vi kommer att använda läromedlet Simsalabim när vi arbetar.

Arbetets upplägg är så att vi samtalar om begrepp och exempel. Sedan fördjupar vi arbetet med hjälp av uppgifterna i arbetsboken.

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att söka, välja ut och sammanställa information genom att se hur du arbetar i din arbetsbok. I dina sammanställningar kommer jag att titta efter beskrivningar och egna formuleringar. Jag bedömer också hur du använder ord och begrepp som hör till ämnet informationssökning.

 

 

Undervisning

Vi kommer att använda läromedlet Simsalabim när vi arbetar. 

Arbetets upplägg är så att vi samtalar om begrepp och exempel. Sedan fördjupar vi arbetet med hjälp av uppgifterna i arbetsboken. Vi använder oss av digitala verktyg också.

 

 

Matriser

Sv SvA
Informationssökning

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
Söka, välja ut och sammanställa
Med stöd kan eleven söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Aspekt 2
Sammanställningar
Med stöd kan eleven utforma sammanställningar som innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.