👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik FSKK - lokalisera

Skapad 2017-12-12 14:39 i Alstad skola F-6 Trelleborg
Grundskola F
"Lokalisera" enligt Bishops matematiska aktiviteter

Innehåll

Enligt Bishops matematiska aktiviteter är "Lokalisera" den andra aktiviteten där vi påbjuder genom att:

- uppleva, jämföra och karaktärisera egenskaper hos rummet såväl inomhus som utomhus, i planerad miljö och natur.

- orientera sig i relation till omgivningen

- utveckla sin kroppsuppfattning och rumsuppfattning

- upptäcka och utforska egenskaper hos matematiska begrepp, position, rörelse, orientering, riktning, vinkel och proportion.

- skapa representationer av sig själv och omgivningen med konkret material, teckningar, bilder, ord med mera samt utveckla symboliskt tänkande

 

Aktiviteter:

- detta gör vi genom matematiklek i samlingen, mindre grupper och parvis både inomhus och utomhus.

- vi utforska aktiviteterna genom konkret material, rituppgifter, våra kroppar, spel, appar, sagor, film samt genom att beskriva med matematiska begrepp, med mera.

- Inspiration till aktiviteter hämtas exempelvis från NCM (Nationellt Centrum för Matematikutbildning)

 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 11)

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
    Gr lgr11  -