👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Tema Kompis/Värdegrund Ht 17

Skapad 2017-12-12 14:43 i Förskolan Swedenborg LiCa förskolor
Förskola
Vi vill få ihop barngruppen. De behöver rutiner och stabilitet nu när det har varit många personalombyten. Vi upplever att barnen behöver prata och reflektera mera över hur man är mot sina kompisar och hur en bra kompis är.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vi vill få ihop barngruppen. De behöver rutiner och stabilitet nu när det har varit många personalombyten.

Vi upplever att barnen behöver prata och reflektera mera över hur man är mot sina kompisar och hur en bra kompis är.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte – Vi vill få barnen att bli ”bra” kompisar.

Läroplansmål –

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

Tar hänsyn till de andra barnen och använder sig av språket för att meddela vad de vill eller känner.

Använder sig av språket för att kommunicerar vid konflikter.

Tar kontakt med de andra barnen och intresserar sig för vad de gör och hur de känner.

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - Vi arbetar med de dagliga rutinerna och de gemensamma reglerna för att skapa trygghet, boksamtal, regellekar, samlingar.

Vi anser att det viktigaste för barnens trygghet är att vi är samspelta.

Förutsättningar – Vi kommer under hösten att arbeta med hur vi är bra kompisar under våra grupptider inne på måndagar och tisdagar.

Dokumentation - Hur ska vi dokumentera? Vi dokumenterar genom att använda oss av observationer, kamera, iPad och text.

Vad ska vi dokumentera? Vi dokumenterar hur barnen är mot varandra och deras reflektioner under och efter grupptiderna.

Förberedelser, vilket material behövs? Vi kommer att titta på olika filmer från tex UR som handlar om hur man sak vara ”en bra kompis”. Vi kommer också att läsa kompisböckerna och jobba med barnkonventionen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016