👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete och pengar

Skapad 2017-12-12 15:33 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Med anknytning till detta kommer vi i ämnet samhällskunskap att arbeta med vår ekonomi. Eleverna kommer att få kunskaper om såväl samhällsekonomi som privatekonomi och vi kommer att titta på hur dessa hänger ihop.
Grundskola 5

Du kommer att få lära dig om privatekonomi och hur pengar fördelas mellan arbete och andra inkomster, utgifter och konsumtion. Du ska också få lära dig mer om vad skatter är och vad dessa pengar används till ute i samhället. Vi kommer att lära oss om olika yrken och vad det krävs för utbildningar för att få ett arbete.

Innehåll

Syfte

Enligt Lgr11 ska eleven i samhällskunskap utveckla förmågan att ...

Centralt innehåll

Följande centrala innehåll från läroplanen kommer vi att beröra:

Vad?

Detta innebär att du ska:

 • kunna förklara de vanligaste begreppen inom området privatekonomi; inkomst, utgift, skatt och budget.
 • känna till de vanligaste inkomsterna i ett hushåll; lön, barnbidrag, ev andra bidrag.
 • känna till de vanligaste utgiftsposterna i ett hushåll och ungefär vad dessa kostar.
 • känna till vad kommun, landsting och stat använder skatter till.
 • känna till vem som betalar skatt och ungefär hur mycket som går till skatt.
 • känna till vad ränta är och vad avbetalning på en vara innebär.
 • kunna göra en enkel budget.
 • kunna uttrycka och argumentera för vad du tycker och tänker.
 • kunna resonera, samtala och diskutera kring arbetsområdet.

 

Hur?

Vi kommer att:

 • läsa i boken "Puls"
 • göra en egen budget
 • träna på att  uttrycka och värdera åsikter
 • träna oss i att argumentera för vår sak
 • lära oss nya ord och begrepp inom området

 

 

Bedömning - vi bedömer din förmåga genom att:

 • lyssna på dig i de gemensamma samtal och diskussioner vi har.
 • läsa de skriftliga uppgifter du gör. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6