👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sömnad - stolsdyna

Skapad 2017-12-12 18:50 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Slöjd
Vid inlärningen av tekniken sömnad kan det vara bra att få ett användbart resultat efter en process med många moment.

Innehåll

Arbetsområdet

Du ska tillverka en dyna till din stol i klassrummet. 

Mål

Målen för arbetsområdet.

Du ska teckna en figur eller en text och överföra den till tyg.

Du ska utveckla dina kunskaper i maskinsömnad.

Du ska kunna beskriva och utvärdera ditt arbete med stolsdynan.

Arbetssätt

Eleverna tillverkar en stolsdyna: 

Utformar en personlig dekor och väljer med handledning lämpligt arbetssätt.

Arbetsbeskrivning med tillhörande uppsydda moment för att kunna arbeta självständigt.

Gemensamma och enskilda instruktioner vid sömnad av stolsdynan.

Redovisningsform

Idéer och planering redovisas muntligt.

 

Bedömning

Vi bedömer:

 

 • Hur du arbetar självständigt efter instruktioner.
 • Hur du använder symaskinen och andra redskap och verktyg.
 • Hur du beskriver och utvärderar ditt arbete.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 •  
  Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 •  
  Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 •  
  Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 •  
  Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 •  
  Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter.
 •  
  Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 •  
  Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 •  
  Sl  E 6
  Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 •  
  Sl  E 6
  I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 •  
  Sl  E 6
  Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
 •  
  Sl  E 6
  Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Avsnitt 3