Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på Matematik 5A kap 5 Beräkningar decimaltal och problemlösningar

Skapad 2017-12-12 19:11 i Norrskolan Uddevalla
Grundskola 5 Matematik
I det här arbetsområdet kommer du att utveckla dina kunskaper om huvudräkning, överslagsräkning och skriftliga räknemetoder med tal i decimalform. Du ska också få träna på att formulera egna problem och olika metoder för att lösa problem.

Innehåll

 Det här ska du få lära:

Du ska utveckla din problemlösningsförmåga genom att:

-formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.

- tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematisk innehåll.

- tolka resultat och dra någon relevant slutsats.

- reflekterar över och bedömer resultatets rimlighet vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.

Begreppsförmåga

Visa, använda och uttrycka kunskaper om:

-kapitlets begrepp

- restens innebörd vid division, minnessiffra.

 

Metodförmåga

- använda fler fungerande metoder för att utföra beräkningar med enkla tal i decimalform vid huvudräkning och överslagsräkning.

- använda fungerande skriftliga  metoder för att utföra beräkningar med enkla tal i decimalform

- välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer. 

- tolka  vad ett matematiskt uttryck kan innebära och skriver en räknehändelse till ett uttryck, till exempel 36/4=9; 5x14 = 70

-använda likhetstecknet och ungefär lika med  korrekt vid beräkningar.

- formulera egna problemlösningsuppgifter.

 

Kommunikations och resonemangsförmågan

-beskriva/redovisa kunskaper om beräkningar med decimaltal och problemlösning med olika uttrycksformer,  till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa.

- föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat.

- ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om beräkningar med decimaltal och problemlösning.

 

Så här ska du få jobba!

 - lyssna på genomgångar.

 - diskutera både parvis och i helklass.

 - arbeta i Koll på matematik.

 - andra aktiviteter, tabellträning vid behov, olika ma-sidor på nätet.

Så här ska du få visa!

Genom att:

 - aktivt delta i det dagliga arbetet på lektionerna.

 - vara delaktig i muntliga diskussioner och resonemang.

 - göra test efter kapitlet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Beräkningar decimaltal och problemlösning

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Högre nivå
Begrepp
addition, subtraktion, multiplikation och division, överslagsräkning, ungefär lika med, problemlösningsmetoder, formulera egna problem
- använder kapitlets begrepp.-
- restens innebörd vid division, minnessiffra
Problemlösning
- formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.
- tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll.
- tolkar resultat och drar någon relevant slutsats.
reflekterar över och bedömer resultatets rimlighet vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Metod
- använda fler fungerande metoder för att utföra beräkningar med enkla tal i decimalform vid huvudräkning och överslagsräkning.
- använda fungerande skriftliga metoder för att utföra beräkningar med enkla tal i decimalform
- välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer.
-använda likhetstecknet och ungefär lika med korrekt vid beräkningar.
- formulera egna problemlösningsuppgifter.
- tolka vad ett matematiskt uttryck kan innebära och skriver en räknehändelse till ett uttryck, till exempel 36/4=9; 5x14 = 70
Kommunikation, resonemang
- beskriver/redovisar kunskaper om med olika uttrycksformer t ex. bilder, ord eller matematiska symboler och växlar mellan dessa.
- föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat.
- ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om beräkningar med decimaltal och problemlösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: