👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HKK, HT-17, ÅK 9, flytta hemifrån

Skapad 2017-12-12 22:24 i Freinetskolan Mimer Freinet
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Du ska få kunskaper om vad det kostar att flytta hemifrån och vad du behöver införskaffa.

Innehåll

 • Hem- och Konsumentkunskap, Flytta hemifrån samt Privatekonomi - Åk9, HT2017

   

  Vad kostar det att flytta hemifrån? Vad behöver man införskaffa? Vad kan man ta med sig från sitt tidigare boende? Att gå till att själv ha ansvar för sin egen ekonomi och bostadssituation innebär en hel massa nya saker att förhålla sig till. Detta arbete strävar efter att räta ut de frågetecken du kanske har, och kanske även några du inte ens visste du hade.

   

  Förberedelser:

  * Filmerna på Kronofogdens hemsida på temat Livet och Pengarna innehåller mycket information, kolla igenom dessa. http://www.kronofogden.se/livetochpengarna2.html

  * Läs i Hemkunskapsboken 114-123 samt 133-137.

   

  Andra användbara källor till information:

  * Komplettera gärna med att se filmerna Helt Rätt på Konsumentverkets hemsida. http://www.konsumentverket.se/for-larare/skolmaterial/arskurs-7-9/helt-ratt/

  * Koll på cashen? http://www.kollpacashen.se

  * Budgetkalkylen är ett smidigt verktyg för att kolla sin egen, eller en annan, budget. http://www.hallakonsument.se/budgetkalkylen/

   

   

  Uppgifter:

  1. Du skall först svara på frågorna nedan, där vi behandlar koncept och uttryck inom privatekonomi. Vissa frågor är större och andra är mindre, vad som är viktigt är hur väl du förstår innebörden och konsekvenserna.
  2. När frågorna är klara skall du skriva ett arbete på temat Flytta hemifrån där du förhoppningsvis kommit en bit på vägen genom att ha svarat på frågorna innan. Vad som skall inkluderas i detta arbete går att läsa i matrisen nedan, men några tips är som följer:

  * Detta är i mångt och mycket ett projektarbete där du skall redogöra för ditt första, egna, boende. Budget, miljö, hälsa, och tillgänglighet är aspekter som skall behandlas.

  * Bostaden du baserar ditt arbete på får gärna vara en första lägenhet, men det huvudsakliga är att det är du som är den som skall stå som ansvarig och hålla i exemplets pengar.

  * Förutsätt att boendet du kommer till är helt tomt. Tvättmaskin, frys och badkar är vanligt, men inte någonting som alltid finns i alla boenden.

  * Gör gärna en ritning över boendet för att enklare hålla koll på möbler och annat så du inte missar något viktigt som bör finnas i ett hem. Planlösningar, egna ritningar, bilder från The Sims, allt funkar.

  * Glöm inte att skåp och lådor sällan står tomma.

   

   

   

  Jag ska flytta hemifrån.

   

  Utveckla gärna dina svar genom att diskutera dem ur olika synvinklar och perspektiv. Jämför även gärna dina val, och förklara varför du resonerar som du gör.

   

  1. Vad är bruttoinkomst? Förklara begreppet och vad det innebär för löntagaren.

  2. Vad är nettoinkomst? Förklara begreppet och vad det innebär för löntagaren.

  3. Vad är en buffert? Förklara begreppet, samt vad det kan vara bra till och hur stor den bör vara.

  4. Vad är kredit? Förklara begreppet och vad det kan vara bra till, samt vilka fallgroparna kan vara. Kan det påverka din personliga ekonomi, och hur och varför isåfall?

  5. Vad betyder abonnemang? Vilka olika sorter finns det? Vad är viktigt att tänka på när man tecknar                    ett abonnemang?

  6. Om du ska hyra en bostad på 1 rum och kök, vad kommer det att kosta dig? Vad ingår i hyran? Vad finns det för andra omkostnader? Sök på nätet för att skaffa dig en uppfattning om vad ett förstahandskontrakt kostar i jämförelse till ett andrahandskontrakt. Spelar område och andra faktorer roll i prissättningen? (Det är även möjligt att ringa ett eller flera bostadsbolag för att ställa frågor. Det går även att utgå från bostadsrätter, och hur ekonomin ser ut då med lån, handpenning, osv).

  7. Vad händer om man slutar betala sina räkningar?

  8. Förklara följande ord så exakt du kan så att någon som aldrig hört dem förut förstår exakt vad de betyder: Utgift, Inkomst, Fasta- och rörliga avgifter, Kassabok och Budget, Buffertspara och Målspara samt Lån.

  9. Vad är bytesrätt och öppet köp?

  10. Vilka lagar hjälper dig som konsument?

  Följande frågor är mer specifika delar av ett hushåll. Ta reda på kostnader för dessa tjänster, jämför mellan bolag, vilka för- och nackdelar finns det? Diskutera och jämför, utveckla dina resonemang!

  11. Försäkring på lägenheten. Vad kostar det och vad ingår?

  12. Elavtal. Vad kostar elen i förbrukning och fasta avgifter? Diskutera även miljöval.

  13. Bredband/Internet. Vad finns det för olika alternativ, och hur skiljer de sig från varandra? Fasta avgifter, potter, förbrukningsavgifter? Hur mycket behöver du spendera på detta val, och varför? Är kostnaden relevant och/eller viktig?

  14. Telefon. Vad har du för typ av telefon? Vad kostar det? Jämför olika tjänster och se vilken typ som passar dig, och hur mycket de kostar.

  15. Mat. Hur mycket kostar egentligen mat för en månad? Lagar man all mat hemma, eller äter man även ute ibland? Hur kan man hålla nere kostnaden, och hur kan man resonera kring detta ur ett miljöperspektiv?

  16. Kläder. Hur mycket behöver man lägga på kläder under en månad? Resonera och ta även upp miljöaspekterna i dina val.

  17. Resekostnader. Hur reser du till vardags? Till och från jobb/skola? Vad är en rimlig månadskostnad för ditt vardagliga resande, och hur kan man diskutera det ur miljösynpunkt?

  18. Hygien. Vad kostar det att hålla sig hel, snygg och ren? Resonera utifrån ekonomi och miljö. Vad är viktigt och vad är lyx?

  19. Fritid. När allt annat är betalt vill man gärna ha pengar över för sin fritid, hur mycket pengar kan det röra sig om? Hur kan man disponera sina pengar, och vilka alternativ finns det till dyra aktiviteter för att hålla sin budget balanserad

Matriser

Hkk
Kunskapskrav hem- och konsumentkunskap

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
Du visar att du kan jämföra olika val du gör inför införskaffande av olika tjänster, inköp till bostaden. Du skall resonera hur du tänker och varför du gör valen med tanke på din ekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Du ska kunna redogöra vad du har för rättigheter/skyldighet då du har en egen bostad, då du köper något. Resonera om några av dina aktiva val du gjort till lägenheten och hur de används i olika situationer.
Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Du skall resonera och diskutera dina inköp med tanke på hur det påverkar hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.