Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sifferlandet

Skapad 2017-12-13 07:59 i Kareby Norrgården förskola Kungälv
Förskola
Barn lär sig hela tiden vad vi gör. De lär sig i leken och i interaktionen med andra. I förskolan kan vi stimulera barnens matematiska utveckling och hjälpa alla barn att erövra grundläggande matematiska begrepp. Pedagoger och barnen utforskar Sifferlandet tillsammans och får i fantasifulla övningar och uppdrag möta grundläggande matematiska begrepp.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

I Pippigruppen märker jag att barnen har ett tydligt intresse av matematik i olika situationer. Barnen räknar gärna i olika situationer, väljer flanosagor med former och siffror. Jag har valt att använda Sifferlandet som är ett kreativt material som tränar fantasin och föreställningsförmågan. Eftersom vi även parallellt  arbetar med läslyftet, så är även Sifferlandet ett material som kan användas till detta.

METOD

Boken är uppbyggd av 10 kapitel som vart är och ett behandlar olika matematiska begrepp. Till varje kapitel finns övningar och stimulansmaterial. Varje sifferlekpass inleds men en gemensam uppvärmning och fortsätter med högläsning av dagens saga. Rekvisitan, består av ett hemligt brev och en sagopåse.

Barnen kommer få en egen arbetsbok som är kopplad till sifferlandet. I min egen bok kan barnen bearbeta sina upplevelser och nyvunna kunskaper ytterligare. Varje uppslag i Min egen bok är knutet till ett kapitel i Sifferlandet.

DOKUMENTATION

Sker genom att jag fotografera. På så sätt kan vi fånga upp vad som händer och vad barnen får vara med om. Barnens egen arbetsbok får barnen med sig hem i slutet av terminen.

Jag  vill synliggöra vad barnen gör i vår dokumentation så att vårdnadshavare och barn tillsammans ska kunna se på bilder och läsa texter och prata om vad som skedde och om barnen lärde sig något.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: