Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi - Boken om Fysik och Kemi

Skapad 2017-12-13 11:37 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Arbete kring astronomi. Boken om Fysik och Kemi.
Grundskola 4 – 6 Fysik
Under kommande period kommer du att få lära dig - om vårt solsystem och vår plats i universum. - hur man kan förklara dag, natt, månader, år och årstider. - hur man kan mäta tid. - något om människan i rymden och rymdfärder.

Innehåll

 •  

Syfte:

Centralt innehåll:

Ämne: FYSIK: ASTRONOMI

Konkreta mål:

Du ska kunna

- förklara fenomenet Big bang

- förklara solens betydelse för liv

- förklara hur de olika himlakropparna rör sig i förhållande till varandra. 

- förklara hur dag och natt och olika årstider uppkommer. 

- ge exempel på några upptäckter inom astronomin och beskriva hur de påverkat oss.

- ge något exempel på hur man tidigare i historien förklarat astronomiska fenomen.

- förstå och använda dig av begreppen Big Bang, universum, galax, ljusår, himlakropp, gravitation, planet, stjärna, måne, satellit, komet, asteroid,  och meteor.

Undervisning:

Vi kommer att se filmer, läsa text i läroboken, jobba med arbetsuppgifter och jag kommer att berätta om rymden. Vi kommer att diskutera hur man såg på rymden förr, idag och i framtiden.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma dina kunskaper genom att lyssna till dina resonemang och genom ett avslutande astronomiprov.

Bedömningen sker i matrisen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Kunskapskrav fysik

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
,
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar eleven och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: