👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I diktens värld 2017

Skapad 2017-12-13 16:08 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Förstå och använda diktens språkliga knep, tolka dikter och föra resonemang om tolkningar av dikter.
Grundskola 9 Svenska

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Beskriva och förklara begrepp
  • Urskilja språkliga strukturer (se de språkliga knep begreppen står för i olika dikter)
  • Reflektera (tolka dikter)
  • Motivera (underbygga resonemang)

 

ARBETSSÄTT

Vi läser och arbetar med dikter. Du lär dig några viktiga begrepp inom denna genren, som t ex anafor och allitteration. Vi samtalar om budskap och "starka rader". Du tränar att motivera dina tolkningar av och åsikter om dikter.

 

BEDÖMNING

Du visar din kunskap muntligt genom att:

  • Beskriva och förklara olika begrepp som är typiska för diktning, t ex anafor och allitteration, samt kunna visa var de tillämpats i olika dikter.
  • Reflektera över dikters innehåll och motivera dina tolkningar och åsikter.

 

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om dikter. 

Eleven beskriver och förklarar enkelt.

 

C

Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om dikter.

Eleven beskriver och förklarar utvecklat.

 

A

Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om dikter.

Eleven beskriver och förklarar välutvecklat och nyanserat.

 

Matriser

Sv
I diktens värld

På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
E
C
A
Tolka och motivera
Du tolkar dikter och motiverar dina åsikter och tankar med enkla och till viss del underbyggda resonemang, d v s du förklarar med ett enkelt samband, ger något exempel från texten samt uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du tolkar dikter och motiverar dina åsikter och tankar med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang, d v s du förklarar utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du tolkar dikter och motiverar dina åsikter och tankar med välutvecklade och väl underbyggda resonemang, d v s du förklarar utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Beskriva och förklara
Du beskriver och förklarar begrepp med detaljer som har begränsad betydelse eller relevant fakta saknas, men visar ändå på en viss förståelse för begreppen.
Du beskriver och förklarar begrepp med relevanta detaljer med betydelse för begreppen, vilket visar på en god förståelse.
Du beskriver och förklarar begrepp med relevanta detaljer och träffande exempel med stor betydelse för förståelsen, vilket ger begreppen ett djup
Texttyp och språkliga knep
Du känner igen någon av diktens språkliga knep i olika dikter.
Du känner igen de flesta av diktens språkliga knep i olika dikter.
Du känner igen samtliga av diktens språkliga knep i olika dikter.