Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

All about me

Skapad 2017-12-13 20:33 i Snöstorpsskolan Halmstad
Grundskola 5 Engelska
Time to get to know each other even better. What does your name mean? What music do you listen to? Do you have any TV series you just can't miss? You will write a book about yourself and also have a presentation about yourself! Welcome to the English class!

Innehåll

Våra mål

Du ska:

- kunna skriva olika texter om dig själv på engelska (Writing)

- kunna förbättra dina texter efter den responsen du har fått av dina kamrater (Writing)

- kunna hålla en muntlig presentation om dig själv (Speaking)

- kunna förstå kamraternas presentation och återberätta det på engelska (Listening)

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • Skriva olika texter på engelska
 • Läsa varandras texter och ge respons till varandra
 • Lära oss nya ord
 • Hålla en presentation om dig själv
 • Arbeta med grammatik

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

Godtagbara kunskaper

- kunna skriva enkla texter om dig själv på engelska med bindeord, t.ex. and och because

- kunna förbättra dina texter efter den responsen du har fått av dina kamrater

- kunna hålla en muntlig presentation om dig själv, med en fungerande inledning, huvuddel och avslut

- du förstår de viktigaste av det kamraterna berättar och kan återberätta det på engelska

 

Mer än godtagbara kunskaper

- kunna skriva sammanhängande texter om dig själv på engelska med fungerande grammatik

- kunna förbättra dina texter efter den responsen du har fått av dina kamrater

- kunna hålla en muntlig presentation om dig själv med en tydlig röd tråd (med en tydlig inledning, huvuddel och avslut)  

- du förstår helheten av det kamraterna berättar, samt viktiga detaljer och kan återberätta det på engelska

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
All about me

Rubrik 1

Godtagbara
Mer än godtagbara
Kunna skriva olika texter
kunna skriva enkla texter om dig själv på engelska med bindeord, t.ex. and och because
kunna skriva sammanhängande texter om dig själv på engelska med fungerande grammatik
Förbättra dina texter efter repons
kunna förbättra dina texter efter den responsen du har fått av dina kamrater
Muntlig presentation
kunna hålla en muntlig presentation om dig själv, med en fungerande inledning, huvuddel och avslut
kunna hålla en muntlig presentation om dig själv med en tydlig röd tråd (med en tydlig inledning, huvuddel och avslut)
Förstå
du förstår de viktigaste av det kamraterna berättar och kan återberätta det på engelska
du förstår helheten av det kamraterna berättar, samt viktiga detaljer och kan återberätta det på engelska
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: