Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i FSKK

Skapad 2017-12-14 06:41 i Alstad skola F-6 Trelleborg
Grundskola F
Matematik i förskoleklassen utifrån Bishops sex matematiska aktviteter

Innehåll

 

Enligt Alan Bishop sex matematiska aktiviteter utvecklar barn sin matematiska förmåga i vardagliga situationer genom att:

 

Räkna - räkna och förstå antalsord, räknesystem och talsystem.

 

Mäta - utforska och jämföra måttenheter och mätsystem, storlek, längd, omkrets, area, volym, tid, vikt och pengar.

 

Lokalisera - orientera och placera sig i förhållande till små och stora föremål samt i relation till sin egen kropp, så kallad rumsuppfattning.

 

Designa/ Konstruera - geometriska former och figurer i 2D och 3D, mönster, symmetri samt att bygga med olika material och skapa föremål.

 

Leka/ Spela - lära sig regler av olika slag. Rollekar, rollspel och fantasilekar har mindre formella regler som man behöver komma överens om. Mer formella regler tränas i gemensamma lekar, samarbetslekar, strategispel och tärningsspel m.m. 

 

Förklara/ Argumentera - använda hypoteser, resonera, förklara, motivera och dra logiska slutsatser om huruvida dessa är rimliga. Problemlösning av olika slag.

 

 

Matematiska begrepp används i matematiklekar och i vardagliga samtal med barn för att tydliggöra exempelvis jämförelseord såsom ålder och säga "äldre istället för större och yngre istället för mindre". Ett annat exempel är att använda lägesord såsom framför, bakom, ovanför, nedanför, bredvid, etc. Redan i förskoleklass säger vi addition för plus och subtraktion för minus samt betonar likhetstecknets betydelse.

 

 Aktiviteter:

Vi använder matematiklekar och matematiska begrepp i syfte att väcka nyfikenhet kring matematiskt tankesätt. Detta sker främst i samlingar, men även i mindre grupper och parvist samarbete.

 

Matematiklekarna kan vara att konstruera och bygga med olika material. Konkreta material (plocksaker) används såväl inomhus som utomhus. Vidare använder vi kroppen till hjälp samt sjunger och använder matteramsor.  Barnen får även lyssna till mattesagor och rita/ skriva till dem eller lyssna till sagor där ofta matematiska begrepp finns med. Ytterligare metoder för lärande är att använda appar, filmer och diverse spel.

 

Matematiska aktiviteter och tänk utförs också i vardagliga situationer såsom att ställa frågor ”Om du får äta sex köttbullar och har ätit fyra, hur många köttbullar till får du ta?” Det är i vardagliga och naturliga situationer barn erbjuds bra förutsättningar för att utveckla ett matematiskt tänk.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
    Lgr11  -
  • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
    Lgr11  -
  • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
    Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: