👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri år 7

Skapad 2017-12-14 06:53 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Arbetsområde där vi arbetar med vinklar, beskriver olika slags trianglar och fyrhörningar, räknar med omkrets på olika geometriska figurer och räknar med skala
Grundskola 7 Matematik

”Ge mig en fast punkt och jag ska rubba världen” Arkimedes

Mannen som kom på det där med π. Ett toppental för att räkna ut omkrets på en cirkel.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i det här arbetsområdet ska ” syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.”

Med hjälp av det centrala innehållet kommer eleverna träna sin förmåga att: ” formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.”

Ur centralt innehåll

Arbetssätt och undervisning

Genomgångar 
Eget arbete
Matematiska diskussioner i klassen

Undervisningen är grundad i att ”eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.” (Kap 1 s. 9). "Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande."( kap 1 s.9).

Under temat geometri kommer vi att arbeta för att du ska lära dig:

 • uppskatta, mäta och beräkna vinklar i olika geometriska figurer
 • använda gradskiva
 • räkna ut vinklar med hjälp av vinkelsumman i en triangel
 • beskriva olika slags trianglar och fyrhörningar
 • mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer
 • räkna med skala.


Matematiska begrepp: vinkelben,vinkelsumma,rät vinkel,spetsig vinkel, trubbig vinkel, rätvinklig triangel, likbent triangel, liksidig triangel, kvadrat,  Rektangel, fyrhörning, Parallellogram, Parallelltrapets, romb, diagonal, Omkrets, medelpunkt, radie, diameter, Korda

Eleverna får även träna sina förmågor att:
- Ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. (Kap 2 s. 15)
- Pröva olika arbetssätt och arbetsformer. (Kap. 2 sid. 15)
- Stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan (Kap 2 s.14)

 

Visa vad du lärt dig:

 1. Genom diskussioner under matematiklektionerna
 2. Diagnos
 3. Skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9