👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2017-12-14 10:08 i Sörviks skola Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 4 – 6 Geografi Svenska
Nu ska du få lära dig massor om världsdelen som vi bor i - Europa.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att undersöka Europa. Vi kommer arbeta mycket med Europas namngeografi, men syftet är också att titta på Europas olika naturresurser, vilka ställen i Europa som är bra/mindre bra att bo i och varför.

Arbetssätt

Vi kommer titta på serien "Geografens testamente - Europa" och skriva reflektioner utifrån varje avsnitt.
Vi kommer arbeta med texter, uppgifter och spel på Clioonline.
Läxa på namngeografins olika delar varje vecka.
Diskussioner i mindre grupper.
Övningar på Seterra online.
Skriva en faktatext om två valfria länder i Europa, där du skall jämföra länderna med varandra.
Använda dig av olika typer av källor i arbetet med faktatexten.

Konkretisering av mål

Du skall efter avslutat arbetsområde:

* ha visat att du har kännedom om Europas namngeografi
* ha deltagit i diskussioner och genomfört dina arbetsuppgifter på Clioonline.
* kunna berätta om Europas naturresurser, hur befolkningen är fördelad i Europa samt resonera kring varför det ser ut på det sättet.
* kunna undersöka Europa med hjälp av fysisk och digital karta.
* ha skrivit en faktatext om två valfria länder i Europa med hjälp av minst två olika typer av källor.
* ha gjort en korrekt källhänvisning till din faktatext där du resonerar källkritiskt kring valet av dina källor.
* kunna använda dig av begreppen som hör till arbetsområdet.

Hur du får visa vad du kan

* Genom läxförhören i namngeografi.
* Genom att delta i diskussioner och genomföra dina arbetsuppgifter.
* Skriva reflektioner kring serien vi ska titta på.
* Skriva en egen faktatext
* Resonera kring källorna du använt dig av.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6

Matriser

Sv Ge
Europa

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Namngeografi
Du kan sätta ut hälften av Europas länder, minst tre huvudstäder, en bergskedja och ett hav på en blindkarta.
Du kan sätta ut alla Europas länder, hälften av huvudstäderna, samt något hav och minst tre bergskedjor på en blindkarta.
Du kan sätta ut alla Europas länder och huvudstäder, något hav och minst fyra bergskedjor på en blindkarta.
Naturresurser och befolkning
Du berättar i din faktatext om minst en naturresurs som finns i länderna du valt. Du berättar om var befolkningen bor på ett enkelt sätt.
Du berättar i din faktatext om flera naturresurser som finns i länderna du valt. Du berättar om var befolkningen bor och resonerar kring varför de bosatt sig just där på ett utvecklat sätt.
Du berättar i din faktatext om flera naturresurser som finns i länderna du valt. Du berättar om var befolkningen bor och resonerar kring varför de bosatt sig just där på ett utvecklat sätt. Du jämför länderna med varandra och resonerar på ett utvecklat sätt.
Kartan
Du kan leta på ditt utvalda land på en digital eller fysisk karta.
Du kan leta på ditt utvalda land på en digital och en fysisk karta.
Du kan leta på ditt utvalda land på en digital och en fysisk karta, och visar att du har goda kartkunskaper genom att snabbt kunna hitta samt beskriva de olika karttecknen.
Faktatext struktur och skrivregler
Du följer strukturen för faktatext till viss del. Du använder stor bokstav och skiljetecken på rätt ställen. Du kan stava elevnära ord.
Du följer strukturen för faktatext. Du har styckeindelningar och rubriker/underrubriker på rätt ställen. Du varierar ditt språk till viss del. Du kan stava de flesta ord korrekt.
Du följer strukturen för faktatext på ett mycket bra sätt. Det är mycket lätt att läsa och förstå din text. Du varierar ditt språk. Du stavar näst intill alla ord korrekt.
Källkritik
Du har en källförteckning och resonerar enkelt kring någon av dina källor.
Du har en korrekt källförteckning och resonerar enkelt kring två av dina källor.
Du har en korrekt källförteckning och resonerar fördjupat kring alla dina olika källor.
Ny aspekt
Begrepp
Du använder dig av något begrepp som hör till arbetsområdet i din text.
Du resonerar kring och förklarar minst två begrepp som hör till arbetsområdet på ett utvecklat sätt.
Du kan förklara och resonera kring flera av begreppen som hör till arbetsområdet på ett välutvecklat sätt.