👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 7

Skapad 2017-12-14 11:43 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Matematik
Algebra kan förenklat översättas med "bokstavsräkning". I algebran räknar man med bokstavsuttryck i stället för siffror.

Innehåll

Arbetssätt:

I arbetsområdet algebra kommer vi att ha gemensamma diskussioner, genomgångar på tavlan och gruppuppgifter. Ni kommer även att få träna i boken för att befästa era kunskaper. Ni kommer att ha en läxa till varje vecka. 

Tidsåtgång:

v. 2 - v.6

Mål:
När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna;

- lösa ekvationer
- skilja mellan ett uttryck och en ekvation
- tolka uttryck skrivna med variabler
- förenkla uttryck
- lösa problem med hjälp av ekvationer
- antagande
- mönster

För högre måluppfyllelse

- mer om problemlösning med hjälp av ekvationer
- mer om uttryck och värdet av ett uttryck
- att beskriva ett mönster med hjälp av ett uttryck

Begrepp:

likhet
evation
uttryck
variabel
förenkla uttryck
värde
obekant
antagande
mönster

Bedömning:

Området bedöms kontinuerligt och avslutas med ett skriftligt prov.

Länk:

Här är en bra länk till Youtube, där det är en massa genomgångar på detta område.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLC0uA88O8pF-jdpKrxPuGWcuUn7woVD-J

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9