Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2017-12-14 12:46 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk
Du kommer att lära dig att skriva en instruerande text.

Innehåll

Undervisning

Vi kommer gemensamt att gå igenom de olika textgenre som vi har i svenskan. 

Vi kommer gemensamt att gå igenom strukturen för en instruerande text.

Vi kommer skriva och läsa gemensamt, i grupp samt enskilt.

 

Mål

Du ska kunna förstå en muntlig instruktion

Du ska förstå hur en instruerande text är uppbyggd med rubrik, lista och stegvis instruktion

Du ska kunna ge en muntlig instruktion

Du ska kunna skriva en instruerande text

Du ska kunna använda verb i imperativ

Du ska kunna förstå en bild som är en instruktion

 

Bedömning

Du ska skriva en instruerande text.

Uppgifter

 • Instruerande text

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  SvA  1-3

Matriser

SvA
Instruerande text

Du har i din instruerande text med:

Du kan
Du är på väg
Rubrik
Lista på vad som behövs
Instruktion i rätt ordning
Verb i imperativ
En självbedömning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: