👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De stora civilisationerna

Skapad 2017-12-14 13:02 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 7 Historia
Hur såg de första städerna ut? Hur levde människorna där och vad var anledningen till att flodkulturerna uppstod och kunde blomstra på dessa platser och inte på andra?

Innehåll

Flodkulturerna

Vi kommer att jobba med flodkulturerna i Mesopotamien, Egypten och Kina. Du kommer under några veckor få läsa och lära om hur de första städerna och de första länderna/rikena/staterna byggdes upp runt de viktiga floderna Eufrat, Tigris, Nilen och Gula floden. Dessa första städer och senare länder/riken/stater har kallats för flodkulturer för att de var helt beroende av sina respektive floder för att kunna utvecklas, blomstra och överleva.

Mål

Historia: kunna grundläggande kunskaper om tidsperioden då de stora civilisationerna växte fram:

 • Veta vilken tid och var de första människorna började bosätta sig
 • Kunna vad floderna hade för betydelse för människorna, de första städerna , stora byggnader som byggdes då och människorna som levde då
 • Veta vilka nya uppfinningar och upptäckter de kom på och förstå hur detta kunde göra att handel utvecklades. Kunna lite om den vetenskap som de kom på tex. läkekonsten och astronomin
 • Känna till de första skriftspråken, styrelsesätten, ledarna och tron

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Undervisning och arbetsformer

 • Vi tittar på filmer från sli.se och youtube. Länkar finns i dokument på Google Classroom "Flodkulturer", kan se filmer flera gånger
 • Genomgångar och diskussioner
 • Läsa dokument (pdf-fil i Google Classroom) läsa både tillsammans och enskilt
 • Grupparbete på SO-lektioner där ni välja själva hur ni vill redovisa ett område: tex. göra film, teater, Keynote, radioprogram, TV-reportage, tecknad serie och intervju

Bedömning

Vad ska bedömas?

 • Faktakunskaper, där du kan använda och förstår begrepp inom arbetsområdet
 • Grupparbetet, diskussioner och övningar
 • Den färdiga slutprodukten som ska redovisas i grupp

Hur ska det bedömas?

 • Diskussioner och samtal
 • Gruppredovisning 
 • Prov på arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Matris historia åk 7

Kunskapskrav
Når ännu inte målen
E
C
A
Kunskap om historiska händelser och personer
Du har ännu inte visat att du kunskaper om flodkulturerna
Du har grundläggande kunskaper om flodkulturerna
Du har goda kunskaper om flodkulturerna
Du har mycket goda kunskaper om flodkulturerna
Förmåga att använda begrepp
Du har ännu inte visat att du förstår och kan använda begreppen som hör till arbetsområdet
Du förstår och kan använda begreppen som hör till arbetsområdet
Du förstår och kan använda begreppen som hör till arbetsområdet på ett bra sätt
Du förstår och kan använda begreppen som hör till arbetsområdet på ett mycket bra sätt
Förmåga att resonera om orsaker och konsekvenser
Du kan ännu inte visat att du kan undersöka några utvecklingslinjer och jämföra flodkulturerna.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer och jämföra dessa, du beskriver då komplexa samband som att kunna några historiska spår vi har idag från den tiden och kan jämföra flodkulturerna
Du kan på ett bra sätt undersöka några utvecklingslinjer och jämföra dessa, du beskriver då komplexa samband som att kunna flera historiska spår vi har idag från den tiden och kan jämföra flodkulturerna.
Du kan på ett mycket bra sätt undersöka några utvecklingslinjer och jämföra dessa, du beskriver då komplexa samband som att kunna många historiska spår vi har idag från den tiden och kan jämföra flodkulturerna.
Använda historiska källor
Du kan ännu inte använda historiska källor för att dra slutsatser om den tiden vi arbetat med
Du kan använda historiska källor för att dra slutsatser om den tiden
Du kan använda historiska källor för att dra utvecklade slutsater om den tiden
Du kan använda historiska källor för att dra välutvecklade slutsater om den tiden
Förmåga att resonera källkritiskt
Du har ännu inte visat att du kan resonera källkritiskt
Du kan resonera källkritiskt
Du kan resonera källkritiskt på ett bra sätt
Du kan resonera källkritiskt på ett mycket bra sätt