👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion

Skapad 2017-12-14 13:27 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 3 Matematik
Idet här kapitlet ska eleverna repetera och effektivisera sina huvudräkningsstrategier med hjälp av huvudräkning i addition och subtraktion.När de senare ska räkna med större tal och använda sig av skriftliga räknemetoder kommer de att ha nytta av detta.

Innehåll

Vad du ska lära dig:

 

 • Addition och subtraktion med flersiffriga tal.
 •  Huvudräkning
 • skriftliga räknemetoder
 • Likheter och olikheter

 

Hur vi ska arbeta med området:

 • Vi kommer att arbeta mycket med gemensamma samtal och diskussioner. 
 • Vi kommer att träna på olika strategier för huvudräkning.
 • Vi arbetar i mindre grupper.
 • Vi gör även övningar på dator och Ipad.
 • Eleverna får extrauppgifter anpassade efter deras nivå.

 

 

Vad som ska bedömas:

Viktiga begrepp som du ska förstå:

 • addition, addera och summa
 • subtraktion, subtrahera, skillnad och differans
 • större än, mindre än och lika med

 

Du ska visa hur du: 

 • prövar dig fram
 • leta efter samband 
 • se samband mellan de olika räknesätten
 • diskuterar med andra
 • vilka strategier du använder  och hur du använder dessa vid huvudräkning
 •  förstår positionssystemet
 • du förstår begreppen  =  > <

 

Hur det ska bedömas:

 • Du bedöms främst genom ditt engagemang under lektionerna och under våra gemensamma diskussioner.
 • Du bedöms genom att du visar och beskriver att du har förstått positionssystemet, samt att du behärskar olika strategier vid huvudräkning.
 • Du bedöms genom din diagnos som vi gör i slutet av varje kapitel.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3