👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring åk 6

Skapad 2017-12-14 13:29 i Vallonskolan Östhammar
Planering till kapitel multiplikation och division i boken Gamma
Grundskola 6 Matematik
I det här avsnittet kommer vi arbeta med att förstå och räkna med procent, decimalform och bråkform. Vi kommer även jobba med sannolikhet. Vi ska lära oss om koordinatsystem och olika samband i koordinatsystem.

Innehåll

.Vi jobbar med kapitel 3 i boken Gamma.

V.50-v.6

 

v.50 Procent

v.51 Procent

JULLOV

v.2 Sannolikhet

v.3 Hur stor är delen?

v.4 Koordinatsystem

v.5 Proportionalitet

v.6 Repetition och prov

 

Uppgifter

 • Prov Samband och förändring

 • Diagnos

 • Kan du begreppen och kan du förklara

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Samband och förändring 6B 2017

Nivå 1
Du når inte helt målen
Nivå 2
Du når målen
Nivå 3
Du når målen på ett relativt säkert sätt
Nivå 4
Du når målen på ett säkert sätt
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Att kunna lösa olika problem med lämplig metod beroende på hur uppgiften ser ut. Att med lite hjälp och tips från läraren eller en kamrat, komma igång i rätt riktning för att lösa ett problem. Kunna till viss del bedöma rimligheten i svaret. Kunna använda dina kunskaper för att lösa enklare problem och rutinuppgifter.
Att kunna lösa problem med minst två av sätten: bild, tal, ord och formel. Kunna växla mellan dina lösningar. Kunna med säkerhet bedöma rimligheten i svaret. Kunna lösa problem i flera steg inom avsnittet.
Att kunna lösa ett problem på flera olika sätt såsom bild, ord, tal och formel. Kunna växla mellan dessa uttrycksformer och motivera dina tillvägagångssätt. Kunna med stor säkerhet bedöma svarets rimlighet och värdera hur effektiva metoderna är. Kunna lösa och redogöra för alla möjliga typer av problem som du inte tidigare mött men som rör arbetsområdet.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen.
Förstå de vanliga begreppen inom arbetsområdet (se ordlista). Förstå och använda de vanliga begreppen inom arbetsområdet. Se vissa samband.
Förstå och använda de vanliga begreppen inom arbetsområdet. Se vissa samband.
Förstå, använda och kunna förklara de olika begreppen. Dra paralleller och se sambanden mellan dem.
Kommunikation
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Redovisa tankegångar muntligt och skriftligt med uträkningar och resonemang så att de är möjliga att följa. Använda lämpliga symboler och till viss del fungerande metoder.
Redovisa lösningar på de flesta uppgifter både muntligt och skriftligt så att de går att följa. Använda rätt symboler, enheter och välja lämpliga metoder. Att kunna föra ett resonemang kring problem samt uttrycka sig med matematiska begrepp och termer.
Att muntligt kunna redogöra för din uträkning/lösning samt ditt valda tillvägagångssätt. Du använder riktigt matematiskt språk med de korrekta begreppen och termerna. Dina skriftliga redovisningar är tydliga och omfattar olika slags uppgifter.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang
Förstå en skriftlig instruktion. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor kring området. Förstå en skriftlig instruktion med gott resultat. Du motiverar dina förklaringar och ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt.
Förstå en skriftlig instruktion med gott resultat. Du motiverar dina förklaringar och ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt.
Förstå en skriftlig instruktion med mycket gott resultat. Du motiverar och förklarar hur du gjort på ett sätt som de flesta förstår och du ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt och fördjupar den.

Metod

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Nivå 1
Du når inte helt målen
Nivå 2
Du når målen
Nivå 3
Du når målen på ett relativt säkert sätt
Nivå 4
Du når målen på ett säkert sätt
Växla mellan olika former
Du kan inte helt metoderna för att växla mellan procentform, bråkform och decimalform.
Du kan på ett till viss del fungerande sätt växla mellan procentform, bråkform och decimalform.
Du kan växla mellan procentform, bråkform och decimalform.
Du kan väl metoderna för att växla mellan procentform, bråkform och decimalform.
Procent
Du kan inte helt metoderna för att beräkna procent.
Du kan på ett till viss del fungerande sätt beräkna procent.
Du kan beräkna procent.
Du kan väl beräkna procentuella förändringar.
Sannolikhet
Du kan inte helt metoderna för att beräkna sannolikhet samt ange dem i olika former.
Du kan på ett till viss del fungerande sätt beräkna sannolikhet samt ange dem i olika former.
Du kan beräkna sannolikhet samt ange dem i olika former.
Du kan väl metoderna för att beräkna sannolikhet samt ange dem i olika former.
Koordinatsystem
Du kan inte helt avläsa och rita i koordinatsystem.
Du kan på ett till viss del fungerande sätt avläsa och rita i koordinatsystem.
Du kan avläsa och rita i koordinatsystem.
Du kan på ett väl fungerande sätt avläsa och rita i koordinatsystem.
Proportionella samband
Du inte helt avgöra om en graf är proportionell.
Du kan till viss del avgöra om en graf är proportionell.
Du kan avgöra om en graf är proportionell.
Du kan med säkerhet avgöra om en graf är proportionell.
Kombinatorik
Du kan grunderna för att beräkna kombinatorik.
Du kan med säkerhet grunderna i att beräkna kombinatorik.