Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion

Skapad 2017-12-14 13:33 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 4 Matematik
3+2=5 5-3=2 Addition och subtraktion, hur hänger de ihop? Hur används likhetstecknet? Hur man använder addition och subtraktion när du löser textuppgifter och problemlösning.

Innehåll

Mål för arbetsområdet

Målet med detta arbetsområde är att du ska förstå att/hur...

 •  Förstå hur addition och subtraktion hör ihop.
 • Veta hur likhetstecknet används.
 •  Kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10.000
 • Förstå och kunna använda matematiska begrepp som t.ex: addition, addera, summa, subtraktion, subtrahera, skillnad, fler, färre, likhetstecken.
 •  Kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problemlösning.
   

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • Gemensamma genomgångar 
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 4A. 
 • Lösa problem i par- eller grupparbete 
 • .EPA

 

Bedömning/synliggörande av förståelse

Dina kunskaper kring ovanstående mål kommer att bedömas genom:

 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna.
 • Resultat på test och diagnos.
 • Lärarens observationer under enskilt och gemensamt arbete.
 • Exit-ticket.
 • Din insats vid EPA-arbete samt vid gruppuppgifter.
 • Ditt bidrag vid gmensamma diskussioner och genomgångar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: