Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsord

Skapad 2017-12-14 13:53 i Sagolandets förskola Hörby
Fyll i din egen rubrik i stället för "Mall för......." Och din egen beskrivning i denna ruta. Välj en egen ingressbild och börja arbeta!
Förskola
Under VT-18 kommer vi att jobba med tre värdegrundsord som är "allas lika värde", "demokrati" och "tillit". Dessa tre ord framkom från en enkät som sammanställdes HT-17, där föräldrar fått svara på olika frågor gällande värdegrund.

Innehåll

Detta vill vi utveckla

- Att på vår förskola ska vi acceptera och respektera våra olikheter och likheter. (Allas lika värde)

- Att på vår förskola ska alla barn känna att de kan påverka och utforma förskolans miljö och aktiviteter. (Demokrati)

- Att vårdnadshavare/barn ska ha förtroende till pedagogerna både vid positiva och negativa situationer. (Tillit)

Så här ska det gå till

- Verksamheten ska formas utifrån barns intresse och behov. Som personal är vi närvarande och lyhörda. Vi möjliggör och synliggör barns lika värde. Vi lyfter barns tillgångar och låter de lära av varandra.

- Vi pedagoger lyssnar och involverar barnen i hur till exempel en dag på förskolan ser ut. Vi är tillåtande för förändringar och nya idéer och tankar som barnen delger sig.

- Vi lägger en bra grund redan vid inskolningen där föräldrarna och barnen känner sig trygga redan från början.

- Vi kommer att arbeta med ett material som heter "Liten och trygg" och det kommer att vara en del i verksamheten.  

- använda oss utav de pedagogiska övningar som finns i materialet ”Liten och trygg” på hemsidan jagvillveta.se. 

 

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

Genom att göra blogginlägg, dokumentera och genom samtal med föräldrar.

Hur blev det?

Analys

Vad behöver nu utvecklas?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: