👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Happy 8 - Unit 3 - Australia

Skapad 2017-12-14 14:16 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Happy 8 - Unit 1
Grundskola 8 Engelska
Australia is the dream continent for many youngsters. “Down Under” some things are quite different from Europe, and one is the weather at Christmas. The backpacker Mike sends you emails and describes his adventures while travelling round in Australia… In “Dreamtime”, the theme is Australian history and also the traditions and culture of the Aborigines. Ned Kelly is a legendary name and you’ll learn how he lived. Was he a hero or a villain? Why did three young girls make a very long foot walk in the 1930s? What had a fence to do with it? Find out in Rabbit Proof Fence. Don’t forget Waltzing Matilda! 100% Australia!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi kommer att diskutera och lära oss mer om Australien. Syftet är att du ska kunna reflektera och förstå livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Du ska också kunna förstå och tolka innehållet i olika slags texter.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att jobba med kapitel 3 i läromedlet Happy 8 (tillgängligt på Gleerups). Vi kommer att lyssna på texterna tillsammans och genomföra de övningar som finns i boken. Vi kommer även titta på några korta videor och genomföra olika uppgifter på Google Classroom om temat.

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma din receptiva förmåga genom läs- och hörförståelse. Jag kommer också att bedöma språket i dina muntliga framträdanden, diskussioner i mindre grupper och dina skriftliga uppgifter.

Hur du visar vad du kan:

Dina förmågor visar du på lektionstid med diskussioner och uppgifter.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9