👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp i Matematik år 1.

Skapad 2017-12-14 14:22 i Misterhults Skola Grundskolor
Grundskola 1 Matematik
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Den ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem och de ska bli förtrogna med grundläggande matematiska begrepp och metoder.

Innehåll

Det centrala innehållet i undervisningen är:

Det centrala innehållet i undervisningen är:

 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och de kan användas för att ange antal och ordning.

 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

 • Hur enkla mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

 • Grundläggande geometriska objekt.

 • Jämförelser och uppskattningar av längd och tid.

 • De vanliga matematiska begreppen som; Dubbelt och hälften, udda och jämt, fler och färre.

 • Addition och subtraktions egenskaper och samband.

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang”

Kunskapsmål

 • Ha grundläggande kunskaper inom talområdet 0-20

 • Addition och subtraktion (0-20).
 • Enkel problemlösning, vardagsräkning inom talområdet 0-20.
 • Klara av talkamraterna inom talområdet 0-10.
 • Förstå begreppen först, sist, före, efter, mitten samt ordningstalen.
 • Kunna den analoga klockan, hel, halv, kvart i och kvart över.

 • Begrepp: hälften, dubbelt, udda och jämt.

 • Enkel geometri, cirkel, triangel, rektangel och kvadrat.

 • Mönster

 • Pengars värde

Arbetssätt (exempel)

 • Vi arbetar med blandade matematikuppgifter i arbetsboken "Min första skolbok".
 • Vi räknar och använder konkreta arbetsmaterial som hjälpmedel.
 • Vi spelar olika pedagogiska spel.
 • Vi går igenom almanackan varje dag.
 • Vi använder "Palinspel" (läggspel) för att öva mera på addition och subtraktion.
 • Vi förankrar den teoretiska kunskapen genom olika lekar på idrotten.
 • Vi har praktisk matematik utomhus.

Bedömning

 • Klara av att i en praktisk övning säga talkamraterna inom talområdet 0-10 och där en talkamrat är given.
 • Kan ramsräkna från 0-100.
 • Kan räkna baklänges från 20-0.
 • I en praktisk övning klara av ordningstalen upp till 19.
 • I en praktisk övning klara av begreppen först, sist, före, efter och mitten.
 • Bygga tal inom talområdet 0-20.
 • Klara av att skriva, rita, lösa och berätta räknesagor.
 • Kunna talens placering på en tallinje 0-20. 

Matriser

Ma
Misterhultsskolans omdömesmatris Matematik åk 1-3.

Taluppfattning och tals användning
Taluppfattning
Kan ramsräkna framåt och bakåt 0-20.
Kan ramsräkna framåt och bakåt 0-100.
Kan ordningstalen till 20.
Kan räkna med 2-,3-,4-,5-,10- samt 100-skutt.
Kan använda miniräknare.
Förstår delar av helhet, t ex 1/2, 1/3
Kan se om ett svar är rimligt.
Addition och subtraktion
Kan addition och subtraktion 0-10.
Kan addition och subtraktion 0-20 utan tiotalsövergång. Ser sambandet mellan addition och subtraktion.
Kan addition och subtraktion 0-20 med tiotalsövergång. Kan göra beräkningar i ett utvidgat talområde, t ex 100+300.
Kan använda skriftliga räknemetoder när talen och svaret ligger inom heltalsområdet 0-200.
Multiplikation och division
Kan multiplikationstabellerna 1, 2 och 10.
Kan multiplikation där svaren ligger mellan 0-20.
Kan division där talen och svaren ligger mellan 0-20, samt kunna göra beräkningar i ett utvidgat talområde, t ex 600/2.
Kan se sambandet mellan division och multiplikation.
Algebra
Kan följa och göra egna enkla mönster.
Kan följa och göra egna enkla mönster i talföljder.
Kan beskriva enkla mönster.
Förstår likhetstecknets betydelse som 7+_ =9 , 9=_ +7 , 6=10-_
Geometri
Kan namnge, rita och beskriva tvådimensionella geometriska objekt, t ex punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar och cirklar.
Kan namnge, rita och beskriva tredimensionella geometriska objekt, tex klot, koner, cylindrar och rätblock.
Förstår symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
Kan enkel förstoring och förminskning (skala).
Tid
Kan hel och halv timme på klockan.
Kan hela den analoga klockan.
Kan hela den digitala klockan.
Kan jämföra och uppskatta tid.
Längd
Förstår mätandets idé och känner till några äldre måttenheter.
Kan mäta, jämföra och uppskatta enheterna meter och centimeter.
Kan mäta, jämföra och uppskatta enheterna millimeter och decimeter.
Känner till enheterna kilometer och mil.
Vikt/massa
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten kilo.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten gram.
Känner till enheten hektogram.
Känner till enheten ton.
Volym
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten liter.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten deciliter.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheterna msk och tsk.
Känner till några andra måttenheter t ex milliliter, centiliter och krm.
Sannolikhet och statistik
Kan läsa av enkla tabeller och diagram.
Kan konstruera enkla tabeller och diagram.
Samband och förändringar
Kan begreppen udda och jämnt.
Kan begreppen dubbelt, hälften och par.
Problemlösning
Kan översätta enkla matematiska händelser till en matematisk operation.
Kan skapa och lösa egna matematiska händelser.
Kan lösa uppgifter i flera steg.
Kan sortera information och använda en fungerande strategi samt bedöma svarets rimlighet.